Pendlarna i Ulricehamn

Större lokala arbetsmarknader bidrar till ökad flexibilitet och dynamik på den lokala arbetsmarknaden, det gynnar både företagare och enskilda medborgare. Årets första Omvärldsfakta handlar om arbetspendlingen i landets kommuner. I Ulricehamn har arbetsinpendlingen ökat med 37 procent mellan åren 2011 och 2016. Vi frågade kommunalrådet Mattias Josefsson (S) vad det beror på.

”Det har flera orsaker men framför allt är det tack vare bättre kommunikationer mellan Ulricehamn och Borås, och även Jönköping. Ulricehamn ligger strategiskt och gränsar till två kommuner med över 100 000 invånare, det ger tillgång till en stor arbetsmarknad. Centralorten har vuxit kraftigt sedan beskedet om motorvägen kom i början av 2012. Den var klar i oktober 2015 och vi har fortfarande en kraftig befolkningstillväxt med uppemot två procent årligen. Även intresset för att etablera företag och bygga bostäder i Ulricehamn har ökat.”

Pendlingstiden med bil från Ulricehamn till Borås bil är under 30 minuter, med kollektivtrafik tar det cirka 40 minuter. Till Jönköping tar bilresan 40 minuter och 1,10 timmar med buss. Mattias Josefsson berättar om kampen för att bli stationsort på Götalandsbanan för att även möjliggöra pendling med tåg.

”Om vi får stationsläge på Götalandsbanan skulle pendlingstiden med regionaltåg bli 12 respektive 16 minuter till Borås och Jönköping. Vi arbetar hårt för att nå fram med budskapet om den stora potentialen. Här finns redan ett pendlingsmönster, nyttan med en station skulle bli omedelbar, det är helt tokigt att de inte har lagt in en station i Ulricehamn i planen.”

Finns det några risker med den stora utpendlingen?

”Nej, man kan säga att vi redan är en sovstad och jag ser inga problem med det. Vi har även en stark lokal arbetsmarknad med flera framgångsrika företag och vi har lägre arbetslöshet än riksgenomsnittet. Ulricehamn är attraktivt som bostadsort, det är vackert, bostadspriserna är rimliga och det är nära till allt. Det kan visserligen många mindre städer säga men vi sticker ut tack vare de goda pendlingsmöjligheterna.”
(Foto: Jan Töve)

I Omvärldsfakta nr 1-2018 kan du läsa mer om arbetspendlingen i landets alla kommuner.

AKTUELLT

Förvalsseminarium: Stad och land - konkurrens eller samspel?

När? Torsdagen 3 maj kl. 08.30 - 9.30 (kaffe och smörgås serveras från 08.00) Var? Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, lokal Torget. Seminariet kan också följas via denna länk till websändning . Urbanisering behöver inte nödvändigtvis handla om att människor flyttar från …

Se Arena för Tillväxt förvalsseminarium om Oheliga allianser

Den 18 april anordnade Arena för Tillväxt förvalsseminariet Oheliga allianser – hur funkar det, vad har vi lärt oss och vad tror vi om det som komma skall? Seminariet finns att tillgå i efterföljande länk. Länk till film Johan Wänström presenterade resultat från SKL´s …

Anna Kelly är Arenans nya chef

Den 1 juli börjar Anna Kelly hos oss som verksamhetschef, men redan nu finns hon med på planeringsmöten. Just nu planerar vi inför Almedalen där vi släpper Sveriges Nya Geografi den 3 juli och inför Kommek där vinnaren av årets Tillväxtkommun tillkännages den 22 augusti. Anna har närmast varit …

Lekebergs kommun – hit vill många flytta

Lekeberg är en av de kommuner som hade positivt inrikes flyttnetto under 2017. Att Sverige växer framgår av senaste Omvärldsfakta från Arena för Tillväxt. Folkmängden ökade med 125 000 personer under 2017 och var vid årsskiftet cirka 10 120 000 personer. De flesta kommuner …

Vad händer med strukturfonderna?

Två stora frågor överskuggar det mesta i EU och Bryssel just nu – EUs långtidsbudget och brexit. De båda frågorna hänger också nära samman. Med ett brexit skulle EU tappa omkring 12 procent av sin budget, drygt 16 miljarder euro per år. Ett område som ligger på bordet i …

Planer för tillväxt

Under hösten 2017 genomförde Arena för Tillväxt en inventering av kommunernas näringslivs- och tillväxtprogram. Vi använde kommunernas webbplatser som källa och gick igenom alla 116 program som gällde för 2017. Inventeringen visade bland annat: 116 program återfanns (40 procent); 81 …