Pendlarna i Ulricehamn

Större lokala arbetsmarknader bidrar till ökad flexibilitet och dynamik på den lokala arbetsmarknaden, det gynnar både företagare och enskilda medborgare. Årets första Omvärldsfakta handlar om arbetspendlingen i landets kommuner. I Ulricehamn har arbetsinpendlingen ökat med 37 procent mellan åren 2011 och 2016. Vi frågade kommunalrådet Mattias Josefsson (S) vad det beror på.

”Det har flera orsaker men framför allt är det tack vare bättre kommunikationer mellan Ulricehamn och Borås, och även Jönköping. Ulricehamn ligger strategiskt och gränsar till två kommuner med över 100 000 invånare, det ger tillgång till en stor arbetsmarknad. Centralorten har vuxit kraftigt sedan beskedet om motorvägen kom i början av 2012. Den var klar i oktober 2015 och vi har fortfarande en kraftig befolkningstillväxt med uppemot två procent årligen. Även intresset för att etablera företag och bygga bostäder i Ulricehamn har ökat.”

Pendlingstiden med bil från Ulricehamn till Borås bil är under 30 minuter, med kollektivtrafik tar det cirka 40 minuter. Till Jönköping tar bilresan 40 minuter och 1,10 timmar med buss. Mattias Josefsson berättar om kampen för att bli stationsort på Götalandsbanan för att även möjliggöra pendling med tåg.

”Om vi får stationsläge på Götalandsbanan skulle pendlingstiden med regionaltåg bli 12 respektive 16 minuter till Borås och Jönköping. Vi arbetar hårt för att nå fram med budskapet om den stora potentialen. Här finns redan ett pendlingsmönster, nyttan med en station skulle bli omedelbar, det är helt tokigt att de inte har lagt in en station i Ulricehamn i planen.”

Finns det några risker med den stora utpendlingen?

”Nej, man kan säga att vi redan är en sovstad och jag ser inga problem med det. Vi har även en stark lokal arbetsmarknad med flera framgångsrika företag och vi har lägre arbetslöshet än riksgenomsnittet. Ulricehamn är attraktivt som bostadsort, det är vackert, bostadspriserna är rimliga och det är nära till allt. Det kan visserligen många mindre städer säga men vi sticker ut tack vare de goda pendlingsmöjligheterna.”
(Foto: Jan Töve)

I Omvärldsfakta nr 1-2018 kan du läsa mer om arbetspendlingen i landets alla kommuner.

AKTUELLT

Se Arena för Tillväxt seminarium om yrkeshögskolan på webben den 19 november

Yrkeshögskolan bedriver högre utbildning som svarar mot arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft och drivs i nära samverkan med företag och organisationer. Arena för Tillväxt bjuder in till seminarium om yrkeshögskolans roll, utveckling och framtid som möjliggörare och förstärkare av det …

180 kommuner har använt Arenans tjänster

Arena för Tillväxt har gjort insatser i form av föreläsningar, processledning, rådgivning och annat i cirka 180 kommuner. – Ofta är det en kommun, region eller någon från näringslivet som kontaktar Arenan kring en lokal/regional fråga, utmaning eller möjlighet kopplat till tillväxt och …

Uppsala är Årets Tillväxtkommun 2018

Visionär samhällsplanering, tydligt politiskt ledarskap, nära medborgardialog och ett strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete är starka argument i juryns motivering när nu Uppsala får priset som Årets tillväxtkommun 2018. För 21:a året i rad utser Arena för Tillväxt och …

Sveriges Nya Geografi 2018

Årets upplaga av Sveriges Nya Geografi har fokus på kommunernas omställningsförmåga i tider av strukturomvandling och urbanisering. – Globalisering, urbanisering och digitalisering påverkar och ställer krav på kommunernas omställningsförmåga. Det är viktigt att lokala strategier för stärkt …

Digitalisering – en kompetensresa för lokal och regional utveckling

Digitalisering påverkar hur vi organiserar oss – mellan det offentliga och privata, det påverkar affärsmodeller och hur välfärden utvecklas. Digitalisering påverkar grundläggande delar som tillväxt, hållbarhet, välfärd, jämlikhet och demokrati. Vi kommer att kunna göra helt nya …

Konferensen Växa eller krympa

Den 16-17 maj hölls Växa eller Krympa, en konferens i Luleå anordnad av Norrbottens Kommuner tillsammans med Arena för Tillväxt. 160 deltagare fick ta del av ett varierat innehåll: Välfärdens utmaningar och möjligheter där Vesna Jovic, vd på SKL, bland annat lyfte fram digitaliseringens alla …

Se Arena för Tillväxt förvalsseminarium: Stad och land - konkurrens eller samspel?

Nu finns Arena för Tillväxt förvalsseminarium om Stad och Land - Konkurrens eller samspel? som hölls den 3 maj att tillgå i följande  länk till film . Urbanisering behöver inte nödvändigtvis handla om att människor flyttar från landsbygd till städer. Det handlar också om hur …