Kommunernas service allt bättre

Sveriges företagare blir allt nöjdare med den service som kommunerna ger dem. Det visar SKL:s nya mätning ”Öppna jämförelser – Företagsklimat 2016”, som är den fjärde mätningen sedan starten 2010.

I topp ligger Sunne med 13 425 invånare och Bromölla med 12 625 invånare, men allt fler större kommuner, med mer än 40 000 invånare, uppnår höga resultat. Av de större kommunerna är det Trollhättan, Kalmar. Örebro. Landskrona och Sigtuna som fått bäst resultat.

– Jag tror att politikernas positiva inställning till företagande är viktig, det smittar av sig till tjänstemännen. Vi är en företagsrik kommun, många har företag eller känner företagare nära, det skapar en större förståelse, säger Gunilla Ingemyr, C, kommunstyrelsens ordförande i Sunne kommun.

I Sunne träffas handläggare och näringslivsenhet varannan vecka och går igenom ärenden i så kallade Led-möten. Det finns speciell tid avsatt för att företag aldrig ska behöva vänta längre än en vecka på att träffa alla handläggare som deras ärende kräver.

– En annan viktig del är att vi har ”alla vägar in”, vem du än ringer så hjälper de dig vidare till Led-mötet istället för att hänvisa till någon annan, säger Gunilla Ingemyr.

Undersökningen från SKL är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare. Den visar inom vilka myndighetsområden som företagarna anser att kommunen fungerar bra respektive mindre bra. Undersökningen mäter enbart faktorer som kommunerna själva kan påverka och det är uteslutande företag som varit i kontakt med kommunerna som ingår i studien.

Jenny Önnevik, S, som är kommunalråd i Bromölla säger att de hela tiden har jobbat strategiskt med nära relationer och många kontaktytor.

– Dels träffar vi företagare ofta och dels har vi samlat alla funktioner i en kommunal förvaltning för tillväxt och utveckling. Det underlättar och ger snabbare service, säger Jenny Önnevik.

Enkäten i undersökningen har frågor inom sex serviceområden (information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet, effektivitet) samt tre frågor för en helhetsbedömning av kommunens service. Helhetsbedömningen ligger till grund för måttet ”Nöjd-Kund-Index” (NKI), med hundragradig skala. Jämfört med 2010 har resultaten förbättrats för samtliga myndighetsområden, utom för bygglov där NKI minskat från 64 till 60. De största förbättringarna har skett inom miljö- och hälsoskyddsområdet där nöjdheten ökat från 63 till 70.

147 kommuner samt sju gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen detta år. Öppna jämförelser Företagsklimat har SKL gjort i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG).

Läs mer

 

 

AKTUELLT

Arenan söker ny verksamhetschef

Kanske är du, eller någon du känner, rätt person för att jobba med oss för utveckling i hela landet? Verksamhetschefen behöver ha ett genuint intresse för hållbar samhällsutveckling, vara målinriktad och analytisk och riktigt bra på att skapa relationer. Det är ett omväxlande och stimulerande …

Jokkmokk – bland de bästa i landet i mätning av nyföretagande

Jokkmokks kommun i Norrbottens län placerar sig på femte plats i landet när det gäller nyföretagande under 2016. Något som naturligtvis kommunstyrelsen ordförande, Robert Bernhardsson (s), tycker är glädjande. – Ser man det över en tioårsperiod så tror jag att vi legat bra till hela tiden, …

Prisutdelning i Älmhult

Lördagen den 14 oktober drog Arenan till Älmhult för att dela ut priset Årets Tillväxtkommun. Prisutdelningen skedde i samband med invigningen av handelsgatan Norra Esplanaden och senare samma dag var det också premiär för Kulturnatta i Älmhult. Trots ruskväder hade många Älmhultsbor tagit …

Älmhult är Årets tillväxtkommun

I Älmhult arbetar kommunen och näringslivet nära tillsammans för att nå tillväxt och hållbar utveckling. Ett strategiskt arbete som bland annat innehåller satsningar på byggande, centrumutveckling och platsvarumärke har stärkt Älmhults position som attraktiv boendekommun utanför de större …

Födelsedagsfirande för Sveriges Nya Geografi

I år är det 20:e året som Sveriges Nya Geografi publiceras. Måndagen den 28:e augusti firades detta med en jubileumseftermiddag. Den inleddes med en 20-årsexposé kring Sveriges Nya Geografi och därefter presenterades årets rapport som har fokus på hållbarhet. Ett panelsamtal hölls med Helén …

Vad betyder hållbarhet för lokal utveckling?

Tema för 2017 års upplaga av Sveriges Nya Geografi är  hållbarhet och dess betydelse för lokal och regional utveckling. Förutom några kartor som visar på grundläggande förutsättningar för hållbarheten i kommunerna speglar kartorna olika aspekter på ekonomisk, social och …

Var finns jobben och vem kan göra dem?

Arbetsförmedlingens prognos för 2017 och 2018 visar att den svenska arbetsmarknaden är mycket stark. Jobben blir fler för såväl inrikes som utrikes födda. De största sysselsättningsökningarna kommer att ske bland utrikes födda, åtta av tio jobb väntas gå till utrikes födda. Detta innebär att …