Kommunernas service allt bättre

Sveriges företagare blir allt nöjdare med den service som kommunerna ger dem. Det visar SKL:s nya mätning ”Öppna jämförelser – Företagsklimat 2016”, som är den fjärde mätningen sedan starten 2010.

I topp ligger Sunne med 13 425 invånare och Bromölla med 12 625 invånare, men allt fler större kommuner, med mer än 40 000 invånare, uppnår höga resultat. Av de större kommunerna är det Trollhättan, Kalmar. Örebro. Landskrona och Sigtuna som fått bäst resultat.

– Jag tror att politikernas positiva inställning till företagande är viktig, det smittar av sig till tjänstemännen. Vi är en företagsrik kommun, många har företag eller känner företagare nära, det skapar en större förståelse, säger Gunilla Ingemyr, C, kommunstyrelsens ordförande i Sunne kommun.

I Sunne träffas handläggare och näringslivsenhet varannan vecka och går igenom ärenden i så kallade Led-möten. Det finns speciell tid avsatt för att företag aldrig ska behöva vänta längre än en vecka på att träffa alla handläggare som deras ärende kräver.

– En annan viktig del är att vi har ”alla vägar in”, vem du än ringer så hjälper de dig vidare till Led-mötet istället för att hänvisa till någon annan, säger Gunilla Ingemyr.

Undersökningen från SKL är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare. Den visar inom vilka myndighetsområden som företagarna anser att kommunen fungerar bra respektive mindre bra. Undersökningen mäter enbart faktorer som kommunerna själva kan påverka och det är uteslutande företag som varit i kontakt med kommunerna som ingår i studien.

Jenny Önnevik, S, som är kommunalråd i Bromölla säger att de hela tiden har jobbat strategiskt med nära relationer och många kontaktytor.

– Dels träffar vi företagare ofta och dels har vi samlat alla funktioner i en kommunal förvaltning för tillväxt och utveckling. Det underlättar och ger snabbare service, säger Jenny Önnevik.

Enkäten i undersökningen har frågor inom sex serviceområden (information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet, effektivitet) samt tre frågor för en helhetsbedömning av kommunens service. Helhetsbedömningen ligger till grund för måttet ”Nöjd-Kund-Index” (NKI), med hundragradig skala. Jämfört med 2010 har resultaten förbättrats för samtliga myndighetsområden, utom för bygglov där NKI minskat från 64 till 60. De största förbättringarna har skett inom miljö- och hälsoskyddsområdet där nöjdheten ökat från 63 till 70.

147 kommuner samt sju gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen detta år. Öppna jämförelser Företagsklimat har SKL gjort i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG).

Läs mer

 

 

AKTUELLT

Sveriges Nya Geografi 2018

Årets upplaga av Sveriges Nya Geografi har fokus på kommunernas omställningsförmåga i tider av strukturomvandling och urbanisering. – Globalisering, urbanisering och digitalisering påverkar och ställer krav på kommunernas omställningsförmåga. Det är viktigt att lokala strategier för stärkt …

Digitalisering – en kompetensresa för lokal och regional utveckling

Digitalisering påverkar hur vi organiserar oss – mellan det offentliga och privata, det påverkar affärsmodeller och hur välfärden utvecklas. Digitalisering påverkar grundläggande delar som tillväxt, hållbarhet, välfärd, jämlikhet och demokrati. Vi kommer att kunna göra helt nya …

Konferensen Växa eller krympa

Den 16-17 maj hölls Växa eller Krympa, en konferens i Luleå anordnad av Norrbottens Kommuner tillsammans med Arena för Tillväxt. 160 deltagare fick ta del av ett varierat innehåll: Välfärdens utmaningar och möjligheter där Vesna Jovic, vd på SKL, bland annat lyfte fram digitaliseringens alla …

Se Arena för Tillväxt förvalsseminarium: Stad och land - konkurrens eller samspel?

Nu finns Arena för Tillväxt förvalsseminarium om Stad och Land - Konkurrens eller samspel? som hölls den 3 maj att tillgå i följande  länk till film . Urbanisering behöver inte nödvändigtvis handla om att människor flyttar från landsbygd till städer. Det handlar också om hur …

Se Arena för Tillväxt förvalsseminarium om Oheliga allianser

Den 18 april anordnade Arena för Tillväxt förvalsseminariet Oheliga allianser – hur funkar det, vad har vi lärt oss och vad tror vi om det som komma skall? Seminariet finns att tillgå i efterföljande länk. Länk till film Johan Wänström presenterade resultat från SKL´s …

Anna Kelly är Arenans nya chef

Den 1 juli börjar Anna Kelly hos oss som verksamhetschef, men redan nu finns hon med på planeringsmöten. Just nu planerar vi inför Almedalen där vi släpper Sveriges Nya Geografi den 3 juli och inför Kommek där vinnaren av årets Tillväxtkommun tillkännages den 22 augusti. Anna har närmast varit …

Lekebergs kommun – hit vill många flytta

Lekeberg är en av de kommuner som hade positivt inrikes flyttnetto under 2017. Att Sverige växer framgår av senaste Omvärldsfakta från Arena för Tillväxt. Folkmängden ökade med 125 000 personer under 2017 och var vid årsskiftet cirka 10 120 000 personer. De flesta kommuner …