Kommunernas service allt bättre

Sveriges företagare blir allt nöjdare med den service som kommunerna ger dem. Det visar SKL:s nya mätning ”Öppna jämförelser – Företagsklimat 2016”, som är den fjärde mätningen sedan starten 2010.

I topp ligger Sunne med 13 425 invånare och Bromölla med 12 625 invånare, men allt fler större kommuner, med mer än 40 000 invånare, uppnår höga resultat. Av de större kommunerna är det Trollhättan, Kalmar. Örebro. Landskrona och Sigtuna som fått bäst resultat.

– Jag tror att politikernas positiva inställning till företagande är viktig, det smittar av sig till tjänstemännen. Vi är en företagsrik kommun, många har företag eller känner företagare nära, det skapar en större förståelse, säger Gunilla Ingemyr, C, kommunstyrelsens ordförande i Sunne kommun.

I Sunne träffas handläggare och näringslivsenhet varannan vecka och går igenom ärenden i så kallade Led-möten. Det finns speciell tid avsatt för att företag aldrig ska behöva vänta längre än en vecka på att träffa alla handläggare som deras ärende kräver.

– En annan viktig del är att vi har ”alla vägar in”, vem du än ringer så hjälper de dig vidare till Led-mötet istället för att hänvisa till någon annan, säger Gunilla Ingemyr.

Undersökningen från SKL är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare. Den visar inom vilka myndighetsområden som företagarna anser att kommunen fungerar bra respektive mindre bra. Undersökningen mäter enbart faktorer som kommunerna själva kan påverka och det är uteslutande företag som varit i kontakt med kommunerna som ingår i studien.

Jenny Önnevik, S, som är kommunalråd i Bromölla säger att de hela tiden har jobbat strategiskt med nära relationer och många kontaktytor.

– Dels träffar vi företagare ofta och dels har vi samlat alla funktioner i en kommunal förvaltning för tillväxt och utveckling. Det underlättar och ger snabbare service, säger Jenny Önnevik.

Enkäten i undersökningen har frågor inom sex serviceområden (information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet, effektivitet) samt tre frågor för en helhetsbedömning av kommunens service. Helhetsbedömningen ligger till grund för måttet ”Nöjd-Kund-Index” (NKI), med hundragradig skala. Jämfört med 2010 har resultaten förbättrats för samtliga myndighetsområden, utom för bygglov där NKI minskat från 64 till 60. De största förbättringarna har skett inom miljö- och hälsoskyddsområdet där nöjdheten ökat från 63 till 70.

147 kommuner samt sju gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen detta år. Öppna jämförelser Företagsklimat har SKL gjort i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG).

Läs mer

 

 

AKTUELLT

Lekebergs kommun – hit vill många flytta

Lekeberg är en av de kommuner som hade positivt inrikes flyttnetto under 2017. Att Sverige växer framgår av senaste Omvärldsfakta från Arena för Tillväxt. Folkmängden ökade med 125 000 personer under 2017 och var vid årsskiftet cirka 10 120 000 personer. De flesta kommuner …

Vad händer med strukturfonderna?

Två stora frågor överskuggar det mesta i EU och Bryssel just nu – EUs långtidsbudget och brexit. De båda frågorna hänger också nära samman. Med ett brexit skulle EU tappa omkring 12 procent av sin budget, drygt 16 miljarder euro per år. Ett område som ligger på bordet i …

Pendlarna i Ulricehamn

Större lokala arbetsmarknader bidrar till ökad flexibilitet och dynamik på den lokala arbetsmarknaden, det gynnar både företagare och enskilda medborgare. Årets första Omvärldsfakta handlar om arbetspendlingen i landets kommuner. I Ulricehamn har arbetsinpendlingen ökat med 37 procent mellan …

Planer för tillväxt

Under hösten 2017 genomförde Arena för Tillväxt en inventering av kommunernas näringslivs- och tillväxtprogram. Vi använde kommunernas webbplatser som källa och gick igenom alla 116 program som gällde för 2017. Inventeringen visade bland annat: 116 program återfanns (40 procent); 81 …

Arenan söker ny verksamhetschef

Kanske är du, eller någon du känner, rätt person för att jobba med oss för utveckling i hela landet? Verksamhetschefen behöver ha ett genuint intresse för hållbar samhällsutveckling, vara målinriktad och analytisk och riktigt bra på att skapa relationer. Det är ett omväxlande och stimulerande …

Jokkmokk – bland de bästa i landet i mätning av nyföretagande

Jokkmokks kommun i Norrbottens län placerar sig på femte plats i landet när det gäller nyföretagande under 2016. Något som naturligtvis kommunstyrelsen ordförande, Robert Bernhardsson (s), tycker är glädjande. – Ser man det över en tioårsperiod så tror jag att vi legat bra till hela tiden, …

Prisutdelning i Älmhult

Lördagen den 14 oktober drog Arenan till Älmhult för att dela ut priset Årets Tillväxtkommun. Prisutdelningen skedde i samband med invigningen av handelsgatan Norra Esplanaden och senare samma dag var det också premiär för Kulturnatta i Älmhult. Trots ruskväder hade många Älmhultsbor tagit …