Ny medarbetare på Arenan!

I januari började Elsa Nilsson hos oss för ett halvårs praktik. Praktikperioden är en förberedelse till yrkeslivet, men också en möjlighet att prova arbetsuppgifter som man kanske inte brukar börja sin karriär med.

Vad var det som lockade med praktiken?

Bland alla beskrivningar av praktikplatser jag läst stack Arena för Tillväxt ut! Jag fick ett intryck av att praktikanten får stort handlingsutrymme, vilket gjorde mig intresserad. Jag såg möjligheten att använda mina akademiska kunskaper samt tidigare erfarenheter från arbetslivet i en fartfylld och spännande miljö. Arenan som oberoende aktör som arbetar tvärsektoriellt mellan den offentliga sektorn och näringslivet lockade mig. Det ska även bli spännande att få ta del av arbetet bakom faktaunderlaget Sveriges Nya Geografi och priset Årets Tillväxtkommun. Det var viktigt för mig att få praktikplats i en organisation som ger utrymme för nya idéer och kunskaper, som jag förhoppningsvis kommer att kunna bidra med på Arenan.

Elsa, vilka erfarenheter har du med dig?

Jag läser masterprogrammet i statsvetenskap vid Stockholms Universitet och har precis avslutat min masteruppsats. Den handlade om jämlikt politiskt deltagande bland barn med migrationsbakgrund. I min utbildning har jag fokuserat på kvantitativa metoder. Att tydliggöra mönster i samhället genom användningen av stora datamängder är något som jag haft stor nytta av tidigare och förhoppningsvis även i framtiden. Förutom statsvetenskap har jag även läst nationalekonomi och freds- och konfliktkunskap. Utöver utbildningen har jag jobbat på Folk och Försvar som utbildningsledare, för att öka kunskapen om säkerhetspolitik bland ungdomar. Ett fantastiskt jobb som verkligen gett både utmaningar och glädje. Tidigare har jag också jobbat mycket med demokratifrågor för barn och unga, både i arbetslivet men också som volontär.

Vad förväntar du dig av praktiken?

Jag ser fram emot att ta del av Arenans arbete kring såväl kunskapsutveckling som processledning och få en insyn i hur organisationen arbetar. Jag kommer att gå igenom tidigare skrifter och statistik inom Arenan och urskilja områden som kan uppdateras eller utvecklas. Kanske blir det en djupdykning i kompetensförsörjning, kanske inom jämlikhet på arbetsmarknaden, kanske något helt annat. Vad det blir mer konkret får framtiden utvisa. Jag kommer också att bidra med många frågor till mina kollegor kring utveckling, hållbarhet och tillväxt regionalt och lokalt. Jag märker att det är ett arbetsklimat där mina idéer och frågor välkomnas!

Slutligen, vem är du som person?

Jag är nyfiken, engagerad, positiv och vetgirig. Växte upp i Sörfors strax utanför Umeå och flyttade till Stockholm för cirka sex år sedan. Innan dess har jag bland annat hunnit bo i Bergen, Norge och Puducherry, Indien. Min lediga tid tillbringar jag helst i Höga Kusten och i Jämtlandsfjällen, men också att ta del av Stockholms pulserande kulturutbud.

Elsa Nilsson når du på elsa.nilsson@skl.se

 

AKTUELLT

Arena för Tillväxt avvecklas

Arena för Tillväxts ägare ICA, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Swedbank har beslutat sig för att avveckla den gemensamma verksamheten i Arena för Tillväxt. Avvecklingen påbörjas omgående och beräknas vara klar den sista juni 2019. – Vi har haft ett framgångsrikt samarbete i 19 …

Många flyttar från Stockholm

Stockholmsregionen visade ett svagt negativt inrikes flyttnetto (inrikes inflyttade minus inrikes utflyttade) under 2018. Trots detta växte Stockholmsregionen med cirka 36 000 invånare 2018, inflyttning från utlandet är stor och det föds betydligt fler än det avlider. Detta framkommer i …

Arenan erbjuder stöd för stärkt lokal och regional samverkansförmåga

Vill ni underlätta samverkan? Vi kommer gärna och håller föredrag och workshop i er kommun, region eller i ert företag. Insatsen kan vara generell eller utgå från ett specifikt samverkansprojekt. Det är många led som ska fungera när man samverkar – från beställning till genomförande. …

Se webbsändning om Samverkan i efterhand

Missade du Arena för Tillväxt kunskapsdag om Samverkan som gör skillnad ? Nu finns den textad och upplagd på Youtube. Den kostar lika mycket som när vi sände den live, 700 kr exkl moms. Det går bra att titta flera tillsammans och flera gånger. Du anmäler dig genom att e-posta …

Samverkan som gör skillnad – en ny bok från Arenan

30 januari släppte Arena för Tillväxt boken Samverkan som gör skillnad . Anette Jansson, det är du som skrivit boken, och du har lång egen erfarenhet av att genomföra stora förändringar genom samverkan – vilka nya insikter har du fått när du skrivit boken? - Jag vet att många tycker …

Anna's julkrönika

Så börjar det bli dags att lägga Arenans 18e år till handlingarna. Ett år där vi avslutat våra två-åriga lärandenätverk; Större städers arbete med strategiska näringslivs- och utvecklingsfrågor samt Strategiskt utvecklingsarbete i kommuner med minskande befolkning. Båda har varit mycket …