Samverkan som gör skillnad – en ny bok från Arenan

30 januari släppte Arena för Tillväxt boken Samverkan som gör skillnad. Anette Jansson, det är du som skrivit boken, och du har lång egen erfarenhet av att genomföra stora förändringar genom samverkan – vilka nya insikter har du fått när du skrivit boken?

- Jag vet att många tycker samverkan tar tid och att tid verkligen är den knappa resursen. Men att lägga mycket tid i början av en process ökar verkligen förutsättningarna att ta tillvara hela vitsen med samverkan, d.v.s. att nyttja olika kompetenser och kunskaper. Jag känner mig också stärkt av de exempel som finns i boken, som visar att så mycket kan åstadkommas i samverkan.

Varför är det så viktigt med en bok om samverkan just nu Anna Kelly?

- Kort sagt, våra andra styrformer räcker inte till för att lösa tillväxtens och välfärdens utmaningar. Det är många utmaningar som ska adresseras och koordineras mellan olika aktörer som ofta har olika förutsättningar och erfarenheter med sig in i samverkan. Inte minst nu när många nya regioner bildats och samarbetsformerna mellan kommuner och regioner prövas.

Det är många led som ska fungera när man samverkar - från beställning till genomförande. Det behövs mod, tillit, uthållighet, ledarskap och nytta för att lyckas med samverkan. För att utveckla och stärka individers och organisationers samarbetsduglighet och samverkanskompetens behövs kunskap,  inspiration och träning. Därför såg vi det som vår uppgift att ta fram en kokbok – så att fler får möjligheten att lyckas – det vinner vi alla på.

Här kan du ladda ner boken eller beställa den

AKTUELLT

Arena för Tillväxt avvecklas

Arena för Tillväxts ägare ICA, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Swedbank har beslutat sig för att avveckla den gemensamma verksamheten i Arena för Tillväxt. Avvecklingen påbörjas omgående och beräknas vara klar den sista juni 2019. – Vi har haft ett framgångsrikt samarbete i 19 …

Många flyttar från Stockholm

Stockholmsregionen visade ett svagt negativt inrikes flyttnetto (inrikes inflyttade minus inrikes utflyttade) under 2018. Trots detta växte Stockholmsregionen med cirka 36 000 invånare 2018, inflyttning från utlandet är stor och det föds betydligt fler än det avlider. Detta framkommer i …

Arenan erbjuder stöd för stärkt lokal och regional samverkansförmåga

Vill ni underlätta samverkan? Vi kommer gärna och håller föredrag och workshop i er kommun, region eller i ert företag. Insatsen kan vara generell eller utgå från ett specifikt samverkansprojekt. Det är många led som ska fungera när man samverkar – från beställning till genomförande. …

Se webbsändning om Samverkan i efterhand

Missade du Arena för Tillväxt kunskapsdag om Samverkan som gör skillnad ? Nu finns den textad och upplagd på Youtube. Den kostar lika mycket som när vi sände den live, 700 kr exkl moms. Det går bra att titta flera tillsammans och flera gånger. Du anmäler dig genom att e-posta …

Ny medarbetare på Arenan!

I januari började Elsa Nilsson hos oss för ett halvårs praktik. Praktikperioden är en förberedelse till yrkeslivet, men också en möjlighet att prova arbetsuppgifter som man kanske inte brukar börja sin karriär med. Vad var det som lockade med praktiken? Bland alla beskrivningar av praktikplatser …

Anna's julkrönika

Så börjar det bli dags att lägga Arenans 18e år till handlingarna. Ett år där vi avslutat våra två-åriga lärandenätverk; Större städers arbete med strategiska näringslivs- och utvecklingsfrågor samt Strategiskt utvecklingsarbete i kommuner med minskande befolkning. Båda har varit mycket …