Samverkan som gör skillnad – en ny bok från Arenan

Nu släpper Arena för Tillväxt sin nya bok Samverkan som gör skillnad, en bok som vi arbetat med under hösten och som vi berättar mer om på ett kunskapsseminarium den 30 januari. Anmäl dig här till seminariet.

Anette Jansson, det är du som skrivit boken, och du har lång egen erfarenhet av att genomföra stora förändringar genom samverkan – vilka nya insikter har du fått när du skrivit boken?

- Jag vet att många tycker samverkan tar tid och att tid verkligen är den knappa resursen. Men att lägga mycket tid i början av en process ökar verkligen förutsättningarna att ta tillvara hela vitsen med samverkan, d.v.s. att nyttja olika kompetenser och kunskaper. Jag känner mig också stärkt av de exempel som finns i boken, som visar att så mycket kan åstadkommas i samverkan.

Varför är det så viktigt med en bok om samverkan just nu Anna Kelly?

- Kort sagt, våra andra styrformer räcker inte till för att lösa tillväxtens och välfärdens utmaningar. Det är många utmaningar som ska adresseras och koordineras mellan olika aktörer som ofta har olika förutsättningar och erfarenheter med sig in i samverkan. Inte minst nu när många nya regioner bildats och samarbetsformerna mellan kommuner och regioner prövas.

Det är många led som ska fungera när man samverkar - från beställning till genomförande. Det behövs mod, tillit, uthållighet, ledarskap och nytta för att lyckas med samverkan. För att utveckla och stärka individers och organisationers samarbetsduglighet och samverkanskompetens behövs kunskap,  inspiration och träning. Därför såg vi det som vår uppgift att ta fram en kokbok – så att fler får möjligheten att lyckas – det vinner vi alla på.

Här kan du ladda ner boken eller beställa den

AKTUELLT

Arenan erbjuder stöd för stärkt lokal och regional samverkansförmåga

Vill ni underlätta samverkan? Vi kommer gärna och håller föredrag och workshop i er kommun, region eller i ert företag. Insatsen kan vara generell eller utgå från ett specifikt samverkansprojekt. Det är många led som ska fungera när man samverkar – från beställning till genomförande. …

Se webbsändning om Samverkan i efterhand

Missade du Arena för Tillväxt kunskapsdag om Samverkan som gör skillnad ? Nu finns den textad och upplagd på Youtube. Den kostar lika mycket som när vi sände den live, 700 kr exkl moms. Det går bra att titta flera tillsammans och flera gånger. Du anmäler dig genom att e-posta …

Ny medarbetare på Arenan!

I januari började Elsa Nilsson hos oss för ett halvårs praktik. Praktikperioden är en förberedelse till yrkeslivet, men också en möjlighet att prova arbetsuppgifter som man kanske inte brukar börja sin karriär med. Vad var det som lockade med praktiken? Bland alla beskrivningar av praktikplatser …

Anna's julkrönika

Så börjar det bli dags att lägga Arenans 18e år till handlingarna. Ett år där vi avslutat våra två-åriga lärandenätverk; Större städers arbete med strategiska näringslivs- och utvecklingsfrågor samt Strategiskt utvecklingsarbete i kommuner med minskande befolkning. Båda har varit mycket …

E-handeln ökar mest

Årets sista Omvärldsfakta visar att detaljhandeln i Sverige omsatte 767 miljarder kronor under 2017, en ökning med 2,1 procent jämfört med 2016. Jämfört med övriga EU-länder så har omsättningen inom detaljhandeln i Sverige 2017 utvecklats svagare än genomsnittet. År 2007 utgjorde e-handeln tre …

Skellefteå – förändring i samverkan

Skellefteå sjuder av utveckling, samverkan och framtidstro. Det fanns en tung period på 1990-talet och det tidiga 2000-talet men det har svängt och staden kombinerar nu det industriella arvet med innovation, digitalisering och nya branscher. Det byggs och företag hör av sig om mark för …