Vad har förorten och landsbygden gemensamt?

Det finns en ”magisk paradox” i Sverige – samhället präglas både av en tydlig individualism och av bred tillit. I europeisk jämförelse är vi mycket tillitsfulla. Det sa Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhällekunskap vid Ersta Sköndal Högskola när han inledde Arena för Tillväxts seminarium den 14 mars 2017. Temat var stad och land.

Men den starka tilliten i Sverige sviktar. Arbetslöshet, växande ekonomisk ojämlikhet och segregerade skolor är sådant som bidrar till sjunkande tillit. Bland de nordiska länderna utmärker sig Sverige genom att ha en markant dipp i tillitsmätningar de senaste åren, inte minst bland unga människor.

Känslor av exkludering

– Det finns inte någon entydig definition av vad landsbygd är. Vi skapar stad och land genom att lägga in olika värderingar i begreppen. Därför bör vi istället prata om platser och platsutveckling, sa Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör i Region Kronoberg i det scensamtal som Arenans verksamhetschef Katrien Vanhaverbeke ledde.

Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun, beskrev hur hon möter tillitsfrågan i olika sammanhang i sin kommun och framhöll vikten av att lägga till en klassanalys. Christel och Ebba fann att människor i förorten och på landsbygden ofta har liknande känslor av exkludering. De känner inte igen sig i bilden av förort respektive landsbygd, och statens och mediernas frånvaro i stora delar av landet förstärker känslan av utanförskap.

Blandning, sammanhållning och delaktighet

God infrastruktur och samhällsplanering, exempelvis olika typer av boende för en blandad befolkning, stärker sammanhållningen på och mellan platser. Det är också viktigt att främja människors kreativitet och vilja att vara med i platsers utveckling. Befolkningens handlingskraft för att exempelvis fixa fiber på landsbygden lyftes som en viktig resurs. Christel lyfte också vikten av, men samtidigt utmaningen i, att använda olika verktyg och styrmedel för att hantera platsers olikheter. Ebba sa att de utmaningar som många kommuner har i mottagandet av nyanlända är något som flera kommuner har lång erfarenhet av. Det är viktigt att sprida och använda dessa erfarenheter.

– Det är delaktighet på arbetsmarknaden som är helt avgörande för människors tilltro och känsla av delaktighet, sa Lars Trägårdh och varnade för alltför stor tilltro till civilsamhället.

Sista medskicket var att låg tillit inte alltid behöver vara negativt. Det kan också vara en effekt av att det händer saker i samhället med inflöde av nya människor och idéer.

Se seminariet på SKL Play

Se Lars Trägårdhs presentation (PDF)

AKTUELLT

Sveriges Nya Geografi 2018

Årets upplaga av Sveriges Nya Geografi har fokus på kommunernas omställningsförmåga i tider av strukturomvandling och urbanisering. – Globalisering, urbanisering och digitalisering påverkar och ställer krav på kommunernas omställningsförmåga. Det är viktigt att lokala strategier för stärkt …

Digitalisering – en kompetensresa för lokal och regional utveckling

Digitalisering påverkar hur vi organiserar oss – mellan det offentliga och privata, det påverkar affärsmodeller och hur välfärden utvecklas. Digitalisering påverkar grundläggande delar som tillväxt, hållbarhet, välfärd, jämlikhet och demokrati. Vi kommer att kunna göra helt nya …

Konferensen Växa eller krympa

Den 16-17 maj hölls Växa eller Krympa, en konferens i Luleå anordnad av Norrbottens Kommuner tillsammans med Arena för Tillväxt. 160 deltagare fick ta del av ett varierat innehåll: Välfärdens utmaningar och möjligheter där Vesna Jovic, vd på SKL, bland annat lyfte fram digitaliseringens alla …

Se Arena för Tillväxt förvalsseminarium: Stad och land - konkurrens eller samspel?

Nu finns Arena för Tillväxt förvalsseminarium om Stad och Land - Konkurrens eller samspel? som hölls den 3 maj att tillgå i följande  länk till film . Urbanisering behöver inte nödvändigtvis handla om att människor flyttar från landsbygd till städer. Det handlar också om hur …

Se Arena för Tillväxt förvalsseminarium om Oheliga allianser

Den 18 april anordnade Arena för Tillväxt förvalsseminariet Oheliga allianser – hur funkar det, vad har vi lärt oss och vad tror vi om det som komma skall? Seminariet finns att tillgå i efterföljande länk. Länk till film Johan Wänström presenterade resultat från SKL´s …

Anna Kelly är Arenans nya chef

Den 1 juli börjar Anna Kelly hos oss som verksamhetschef, men redan nu finns hon med på planeringsmöten. Just nu planerar vi inför Almedalen där vi släpper Sveriges Nya Geografi den 3 juli och inför Kommek där vinnaren av årets Tillväxtkommun tillkännages den 22 augusti. Anna har närmast varit …

Lekebergs kommun – hit vill många flytta

Lekeberg är en av de kommuner som hade positivt inrikes flyttnetto under 2017. Att Sverige växer framgår av senaste Omvärldsfakta från Arena för Tillväxt. Folkmängden ökade med 125 000 personer under 2017 och var vid årsskiftet cirka 10 120 000 personer. De flesta kommuner …