Vad har förorten och landsbygden gemensamt?

Det finns en ”magisk paradox” i Sverige – samhället präglas både av en tydlig individualism och av bred tillit. I europeisk jämförelse är vi mycket tillitsfulla. Det sa Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhällekunskap vid Ersta Sköndal Högskola när han inledde Arena för Tillväxts seminarium den 14 mars 2017. Temat var stad och land.

Men den starka tilliten i Sverige sviktar. Arbetslöshet, växande ekonomisk ojämlikhet och segregerade skolor är sådant som bidrar till sjunkande tillit. Bland de nordiska länderna utmärker sig Sverige genom att ha en markant dipp i tillitsmätningar de senaste åren, inte minst bland unga människor.

Känslor av exkludering

– Det finns inte någon entydig definition av vad landsbygd är. Vi skapar stad och land genom att lägga in olika värderingar i begreppen. Därför bör vi istället prata om platser och platsutveckling, sa Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör i Region Kronoberg i det scensamtal som Arenans verksamhetschef Katrien Vanhaverbeke ledde.

Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun, beskrev hur hon möter tillitsfrågan i olika sammanhang i sin kommun och framhöll vikten av att lägga till en klassanalys. Christel och Ebba fann att människor i förorten och på landsbygden ofta har liknande känslor av exkludering. De känner inte igen sig i bilden av förort respektive landsbygd, och statens och mediernas frånvaro i stora delar av landet förstärker känslan av utanförskap.

Blandning, sammanhållning och delaktighet

God infrastruktur och samhällsplanering, exempelvis olika typer av boende för en blandad befolkning, stärker sammanhållningen på och mellan platser. Det är också viktigt att främja människors kreativitet och vilja att vara med i platsers utveckling. Befolkningens handlingskraft för att exempelvis fixa fiber på landsbygden lyftes som en viktig resurs. Christel lyfte också vikten av, men samtidigt utmaningen i, att använda olika verktyg och styrmedel för att hantera platsers olikheter. Ebba sa att de utmaningar som många kommuner har i mottagandet av nyanlända är något som flera kommuner har lång erfarenhet av. Det är viktigt att sprida och använda dessa erfarenheter.

– Det är delaktighet på arbetsmarknaden som är helt avgörande för människors tilltro och känsla av delaktighet, sa Lars Trägårdh och varnade för alltför stor tilltro till civilsamhället.

Sista medskicket var att låg tillit inte alltid behöver vara negativt. Det kan också vara en effekt av att det händer saker i samhället med inflöde av nya människor och idéer.

Se seminariet på SKL Play

Se Lars Trägårdhs presentation (PDF)

AKTUELLT

Lekebergs kommun – hit vill många flytta

Lekeberg är en av de kommuner som hade positivt inrikes flyttnetto under 2017. Att Sverige växer framgår av senaste Omvärldsfakta från Arena för Tillväxt. Folkmängden ökade med 125 000 personer under 2017 och var vid årsskiftet cirka 10 120 000 personer. De flesta kommuner …

Vad händer med strukturfonderna?

Två stora frågor överskuggar det mesta i EU och Bryssel just nu – EUs långtidsbudget och brexit. De båda frågorna hänger också nära samman. Med ett brexit skulle EU tappa omkring 12 procent av sin budget, drygt 16 miljarder euro per år. Ett område som ligger på bordet i …

Pendlarna i Ulricehamn

Större lokala arbetsmarknader bidrar till ökad flexibilitet och dynamik på den lokala arbetsmarknaden, det gynnar både företagare och enskilda medborgare. Årets första Omvärldsfakta handlar om arbetspendlingen i landets kommuner. I Ulricehamn har arbetsinpendlingen ökat med 37 procent mellan …

Planer för tillväxt

Under hösten 2017 genomförde Arena för Tillväxt en inventering av kommunernas näringslivs- och tillväxtprogram. Vi använde kommunernas webbplatser som källa och gick igenom alla 116 program som gällde för 2017. Inventeringen visade bland annat: 116 program återfanns (40 procent); 81 …

Arenan söker ny verksamhetschef

Kanske är du, eller någon du känner, rätt person för att jobba med oss för utveckling i hela landet? Verksamhetschefen behöver ha ett genuint intresse för hållbar samhällsutveckling, vara målinriktad och analytisk och riktigt bra på att skapa relationer. Det är ett omväxlande och stimulerande …

Jokkmokk – bland de bästa i landet i mätning av nyföretagande

Jokkmokks kommun i Norrbottens län placerar sig på femte plats i landet när det gäller nyföretagande under 2016. Något som naturligtvis kommunstyrelsen ordförande, Robert Bernhardsson (s), tycker är glädjande. – Ser man det över en tioårsperiod så tror jag att vi legat bra till hela tiden, …

Prisutdelning i Älmhult

Lördagen den 14 oktober drog Arenan till Älmhult för att dela ut priset Årets Tillväxtkommun. Prisutdelningen skedde i samband med invigningen av handelsgatan Norra Esplanaden och senare samma dag var det också premiär för Kulturnatta i Älmhult. Trots ruskväder hade många Älmhultsbor tagit …