Vad har förorten och landsbygden gemensamt?

Det finns en ”magisk paradox” i Sverige – samhället präglas både av en tydlig individualism och av bred tillit. I europeisk jämförelse är vi mycket tillitsfulla. Det sa Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhällekunskap vid Ersta Sköndal Högskola när han inledde Arena för Tillväxts seminarium den 14 mars 2017. Temat var stad och land.

Men den starka tilliten i Sverige sviktar. Arbetslöshet, växande ekonomisk ojämlikhet och segregerade skolor är sådant som bidrar till sjunkande tillit. Bland de nordiska länderna utmärker sig Sverige genom att ha en markant dipp i tillitsmätningar de senaste åren, inte minst bland unga människor.

Känslor av exkludering

– Det finns inte någon entydig definition av vad landsbygd är. Vi skapar stad och land genom att lägga in olika värderingar i begreppen. Därför bör vi istället prata om platser och platsutveckling, sa Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör i Region Kronoberg i det scensamtal som Arenans verksamhetschef Katrien Vanhaverbeke ledde.

Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun, beskrev hur hon möter tillitsfrågan i olika sammanhang i sin kommun och framhöll vikten av att lägga till en klassanalys. Christel och Ebba fann att människor i förorten och på landsbygden ofta har liknande känslor av exkludering. De känner inte igen sig i bilden av förort respektive landsbygd, och statens och mediernas frånvaro i stora delar av landet förstärker känslan av utanförskap.

Blandning, sammanhållning och delaktighet

God infrastruktur och samhällsplanering, exempelvis olika typer av boende för en blandad befolkning, stärker sammanhållningen på och mellan platser. Det är också viktigt att främja människors kreativitet och vilja att vara med i platsers utveckling. Befolkningens handlingskraft för att exempelvis fixa fiber på landsbygden lyftes som en viktig resurs. Christel lyfte också vikten av, men samtidigt utmaningen i, att använda olika verktyg och styrmedel för att hantera platsers olikheter. Ebba sa att de utmaningar som många kommuner har i mottagandet av nyanlända är något som flera kommuner har lång erfarenhet av. Det är viktigt att sprida och använda dessa erfarenheter.

– Det är delaktighet på arbetsmarknaden som är helt avgörande för människors tilltro och känsla av delaktighet, sa Lars Trägårdh och varnade för alltför stor tilltro till civilsamhället.

Sista medskicket var att låg tillit inte alltid behöver vara negativt. Det kan också vara en effekt av att det händer saker i samhället med inflöde av nya människor och idéer.

Se seminariet på SKL Play

Se Lars Trägårdhs presentation (PDF)

AKTUELLT

Arenan söker ny verksamhetschef

Kanske är du, eller någon du känner, rätt person för att jobba med oss för utveckling i hela landet? Verksamhetschefen behöver ha ett genuint intresse för hållbar samhällsutveckling, vara målinriktad och analytisk och riktigt bra på att skapa relationer. Det är ett omväxlande och stimulerande …

Jokkmokk – bland de bästa i landet i mätning av nyföretagande

Jokkmokks kommun i Norrbottens län placerar sig på femte plats i landet när det gäller nyföretagande under 2016. Något som naturligtvis kommunstyrelsen ordförande, Robert Bernhardsson (s), tycker är glädjande. – Ser man det över en tioårsperiod så tror jag att vi legat bra till hela tiden, …

Prisutdelning i Älmhult

Lördagen den 14 oktober drog Arenan till Älmhult för att dela ut priset Årets Tillväxtkommun. Prisutdelningen skedde i samband med invigningen av handelsgatan Norra Esplanaden och senare samma dag var det också premiär för Kulturnatta i Älmhult. Trots ruskväder hade många Älmhultsbor tagit …

Älmhult är Årets tillväxtkommun

I Älmhult arbetar kommunen och näringslivet nära tillsammans för att nå tillväxt och hållbar utveckling. Ett strategiskt arbete som bland annat innehåller satsningar på byggande, centrumutveckling och platsvarumärke har stärkt Älmhults position som attraktiv boendekommun utanför de större …

Födelsedagsfirande för Sveriges Nya Geografi

I år är det 20:e året som Sveriges Nya Geografi publiceras. Måndagen den 28:e augusti firades detta med en jubileumseftermiddag. Den inleddes med en 20-årsexposé kring Sveriges Nya Geografi och därefter presenterades årets rapport som har fokus på hållbarhet. Ett panelsamtal hölls med Helén …

Vad betyder hållbarhet för lokal utveckling?

Tema för 2017 års upplaga av Sveriges Nya Geografi är  hållbarhet och dess betydelse för lokal och regional utveckling. Förutom några kartor som visar på grundläggande förutsättningar för hållbarheten i kommunerna speglar kartorna olika aspekter på ekonomisk, social och …

Var finns jobben och vem kan göra dem?

Arbetsförmedlingens prognos för 2017 och 2018 visar att den svenska arbetsmarknaden är mycket stark. Jobben blir fler för såväl inrikes som utrikes födda. De största sysselsättningsökningarna kommer att ske bland utrikes födda, åtta av tio jobb väntas gå till utrikes födda. Detta innebär att …