Skellefteå – förändring i samverkan

Skellefteå sjuder av utveckling, samverkan och framtidstro. Det fanns en tung period på 1990-talet och det tidiga 2000-talet men det har svängt och staden kombinerar nu det industriella arvet med innovation, digitalisering och nya branscher. Det byggs och företag hör av sig om mark för etablering.

– Självklart påverkar Northvolts beslut om etablering av batterifabrik i Skellefteå, men den positiva andan hade börjat redan innan, berättar Lorents Burman, kommunstyrelsens ordförande. Vi har fått modet att berätta om allt bra som platsen Skellefteå kan erbjuda.

Kommundirektör Kristina Sundin Jonsson ser utmaningar som kommer att påverka ledarskap och arbetssätt och menar att alla kommuner, små som stora, kommer att i allt högre utsträckning behöva samarbeta med många aktörer.

– För att klara förändringarna är digitalisering, samarbete och tillit centralt. Den snabba takten i förändringarna innebär ett ledarskap som i huvudsak handlar om att kunna leda i förändring. Tillit och goda relationer är grunden för goda resultat, säger Kristina Sundin Jonsson.

En omfattande dialogprocess kring Skellefteås vision och mål, där många deltog, påverkade bilden av Skellefteå i folksjälen. Strategin Skellefteå 2030 är väl känd och en plattform för framtidsarbetet. Samverkan är nyckeln. Det är bara tillsammans som platsen kan utvecklas, när alla goda krafter tas tillvara.

– De kommuner som vågar säga vart de är på väg har lättare att lyckas, man vet vad man ska bidra med, menar Lars Lindblom, VD på European Minds, som har sitt Skellefteåkontor på The Great Northern.

På The Great Northern är ett innovationshus för startups och etablerade företag. Där finns även Nyföretagarcentrum, Skellefteå Science City och Ung företagsamhet med flera. Att kunna få stöd från kollegor med bred kompetens, att få sin idé bekräftad av andra och att ha nära till rådgivning är några av de fördelar som startupföretagare ser. Den kreativa miljön där olika kompetenser möts leder ofta till att helt nya idéer väcks.

Skellefteå kommun främjar entreprenörskap från förskola till nya företag, enligt konceptet Röda tråden. Många aktörer bidrar och syftet är att utveckla kraften att hitta och skapa och presentera idéer, utveckla egna och andras samt att genomföra idéer.

– Det är en grymt bra samverkan mellan alla. Alla känner till varandra och slussar vidare, säger Ida Lindh, näringslivsutvecklare på Näringslivskontoret.

Näringslivskontoret har tagit fram en utbildning, Företagsamma Skellefteå, som också är en del av introduktionsutbildningen för nyanställda. Ett lösningsfokuserat arbetssätt och bra samverkan internt i kommunen lägger grunden för ett bra och professionellt bemötande gentemot företagen. Den första kontakten är det Anja Palm på Näringslivskontoret som tar emot. Färdiga detaljplaner och förslag på tomter för företagsetableringar finns, det underlättar dialogen med intresserade företag.

– Det blir så mycket bättre när ”alla sjunger samma sång”, säger Bengt Ivansson, näringslivschef.

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning och ett område för samverkan. Inte minst mot bakgrund av att bara Northvolt har behov av cirka 2 500 personer med olika utbildningsnivå, utöver de behov som det befintliga näringslivet och även kommunen har. Kommunen för samtal med ett antal utbildningsanordnare och företag för att diskutera behov och upplägg av utbildningar.

– Skellefteå är en del i norra Sveriges globala potential och kreativa människor är guldet. Med framtidstro och bra samverkan kan allt hända, säger kommunalrådet Maria Marklund.

AKTUELLT

Arena för Tillväxt avvecklas

Arena för Tillväxts ägare ICA, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Swedbank har beslutat sig för att avveckla den gemensamma verksamheten i Arena för Tillväxt. Avvecklingen påbörjas omgående och beräknas vara klar den sista juni 2019. – Vi har haft ett framgångsrikt samarbete i 19 …

Många flyttar från Stockholm

Stockholmsregionen visade ett svagt negativt inrikes flyttnetto (inrikes inflyttade minus inrikes utflyttade) under 2018. Trots detta växte Stockholmsregionen med cirka 36 000 invånare 2018, inflyttning från utlandet är stor och det föds betydligt fler än det avlider. Detta framkommer i …

Arenan erbjuder stöd för stärkt lokal och regional samverkansförmåga

Vill ni underlätta samverkan? Vi kommer gärna och håller föredrag och workshop i er kommun, region eller i ert företag. Insatsen kan vara generell eller utgå från ett specifikt samverkansprojekt. Det är många led som ska fungera när man samverkar – från beställning till genomförande. …

Se webbsändning om Samverkan i efterhand

Missade du Arena för Tillväxt kunskapsdag om Samverkan som gör skillnad ? Nu finns den textad och upplagd på Youtube. Den kostar lika mycket som när vi sände den live, 700 kr exkl moms. Det går bra att titta flera tillsammans och flera gånger. Du anmäler dig genom att e-posta …

Ny medarbetare på Arenan!

I januari började Elsa Nilsson hos oss för ett halvårs praktik. Praktikperioden är en förberedelse till yrkeslivet, men också en möjlighet att prova arbetsuppgifter som man kanske inte brukar börja sin karriär med. Vad var det som lockade med praktiken? Bland alla beskrivningar av praktikplatser …

Samverkan som gör skillnad – en ny bok från Arenan

30 januari släppte Arena för Tillväxt boken Samverkan som gör skillnad . Anette Jansson, det är du som skrivit boken, och du har lång egen erfarenhet av att genomföra stora förändringar genom samverkan – vilka nya insikter har du fått när du skrivit boken? - Jag vet att många tycker …

Anna's julkrönika

Så börjar det bli dags att lägga Arenans 18e år till handlingarna. Ett år där vi avslutat våra två-åriga lärandenätverk; Större städers arbete med strategiska näringslivs- och utvecklingsfrågor samt Strategiskt utvecklingsarbete i kommuner med minskande befolkning. Båda har varit mycket …