Skellefteå – förändring i samverkan

Skellefteå sjuder av utveckling, samverkan och framtidstro. Det fanns en tung period på 1990-talet och det tidiga 2000-talet men det har svängt och staden kombinerar nu det industriella arvet med innovation, digitalisering och nya branscher. Det byggs och företag hör av sig om mark för etablering.

– Självklart påverkar Northvolts beslut om etablering av batterifabrik i Skellefteå, men den positiva andan hade börjat redan innan, berättar Lorents Burman, kommunstyrelsens ordförande. Vi har fått modet att berätta om allt bra som platsen Skellefteå kan erbjuda.

Kommundirektör Kristina Sundin Jonsson ser utmaningar som kommer att påverka ledarskap och arbetssätt och menar att alla kommuner, små som stora, kommer att i allt högre utsträckning behöva samarbeta med många aktörer.

– För att klara förändringarna är digitalisering, samarbete och tillit centralt. Den snabba takten i förändringarna innebär ett ledarskap som i huvudsak handlar om att kunna leda i förändring. Tillit och goda relationer är grunden för goda resultat, säger Kristina Sundin Jonsson.

En omfattande dialogprocess kring Skellefteås vision och mål, där många deltog, påverkade bilden av Skellefteå i folksjälen. Strategin Skellefteå 2030 är väl känd och en plattform för framtidsarbetet. Samverkan är nyckeln. Det är bara tillsammans som platsen kan utvecklas, när alla goda krafter tas tillvara.

– De kommuner som vågar säga vart de är på väg har lättare att lyckas, man vet vad man ska bidra med, menar Lars Lindblom, VD på European Minds, som har sitt Skellefteåkontor på The Great Northern.

På The Great Northern är ett innovationshus för startups och etablerade företag. Där finns även Nyföretagarcentrum, Skellefteå Science City och Ung företagsamhet med flera. Att kunna få stöd från kollegor med bred kompetens, att få sin idé bekräftad av andra och att ha nära till rådgivning är några av de fördelar som startupföretagare ser. Den kreativa miljön där olika kompetenser möts leder ofta till att helt nya idéer väcks.

Skellefteå kommun främjar entreprenörskap från förskola till nya företag, enligt konceptet Röda tråden. Många aktörer bidrar och syftet är att utveckla kraften att hitta och skapa och presentera idéer, utveckla egna och andras samt att genomföra idéer.

– Det är en grymt bra samverkan mellan alla. Alla känner till varandra och slussar vidare, säger Ida Lindh, näringslivsutvecklare på Näringslivskontoret.

Näringslivskontoret har tagit fram en utbildning, Företagsamma Skellefteå, som också är en del av introduktionsutbildningen för nyanställda. Ett lösningsfokuserat arbetssätt och bra samverkan internt i kommunen lägger grunden för ett bra och professionellt bemötande gentemot företagen. Den första kontakten är det Anja Palm på Näringslivskontoret som tar emot. Färdiga detaljplaner och förslag på tomter för företagsetableringar finns, det underlättar dialogen med intresserade företag.

– Det blir så mycket bättre när ”alla sjunger samma sång”, säger Bengt Ivansson, näringslivschef.

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning och ett område för samverkan. Inte minst mot bakgrund av att bara Northvolt har behov av cirka 2 500 personer med olika utbildningsnivå, utöver de behov som det befintliga näringslivet och även kommunen har. Kommunen för samtal med ett antal utbildningsanordnare och företag för att diskutera behov och upplägg av utbildningar.

– Skellefteå är en del i norra Sveriges globala potential och kreativa människor är guldet. Med framtidstro och bra samverkan kan allt hända, säger kommunalrådet Maria Marklund.

AKTUELLT

Välkommen till kunskapsdag - Samverkan som gör skillnad

Den 30 januari kl 10-16 arrangerar Arena för Tillväxt en kunskapsdag om samverkan. Då släpps också vår nya skrift Samverkan som gör skillnad. Kunskapsdagen kommer i huvudsak att innehålla kort presentation av skriften, exempel på samverkan, dialog om samverkan och vilka beståndsdelar som behövs …

E-handeln ökar mest

Årets sista Omvärldsfakta visar att detaljhandeln i Sverige omsatte 767 miljarder kronor under 2017, en ökning med 2,1 procent jämfört med 2016. Jämfört med övriga EU-länder så har omsättningen inom detaljhandeln i Sverige 2017 utvecklats svagare än genomsnittet. År 2007 utgjorde e-handeln tre …

Se Arena för Tillväxt seminarium om yrkeshögskolan på webben från den 19 november

Den 19 november höll Arena för Tillväxt seminarium om yrkeshögskolans roll, utveckling och framtid som möjliggörare och förstärkare av det lokala och regionala näringslivet. Vilka lärdomar kan vi dra, hur funkar YH-utbildning i praktiken, hur ser näringslivets roll ut och hur kan …

180 kommuner har använt Arenans tjänster

Arena för Tillväxt har gjort insatser i form av föreläsningar, processledning, rådgivning och annat i cirka 180 kommuner. – Ofta är det en kommun, region eller någon från näringslivet som kontaktar Arenan kring en lokal/regional fråga, utmaning eller möjlighet kopplat till tillväxt och …

Uppsala är Årets Tillväxtkommun 2018

Visionär samhällsplanering, tydligt politiskt ledarskap, nära medborgardialog och ett strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete är starka argument i juryns motivering när nu Uppsala får priset som Årets tillväxtkommun 2018. För 21:a året i rad utser Arena för Tillväxt och …

Sveriges Nya Geografi 2018

Årets upplaga av Sveriges Nya Geografi har fokus på kommunernas omställningsförmåga i tider av strukturomvandling och urbanisering. – Globalisering, urbanisering och digitalisering påverkar och ställer krav på kommunernas omställningsförmåga. Det är viktigt att lokala strategier för stärkt …