Smart samarbete ger byar liv

Tänk er två byar som istället för att arbeta utifrån olika förvaltningars budgetar plockar en del ur var och en av dessa och samlar det i en gemensam kassa. En smart lösning som inte på något sätt är självklar, men det är lätt att förstå fördelarna. Istället för att personal från en förvaltning ska göra timslånga bilturer för att göra ett jobb som kanske bara tar en kvart, så kan nu istället en person i byn göra uppgiften. Samma person gör sedan andra uppgifter som annars skulle gjorts av en annan förvaltning.

Andra bra exempel att man samlat flera verksamheter i den nedlagda skolan. Där finns bland annat kök/servering, barnomsorg, ungdomsgård, bibliotek, bygderåd och ett ideellt språkcafé. I köket lagas den mat som levereras till byns äldreboende och råvarorna köps i den lokala matbutiken. Linnea Hassis från Arena för Tillväxt berättar här i en krönika om ett smart och nytänkande projekt för landsbygdsutveckling i byarna Ramsjö och Los i Ljusdals kommun.

Läs hela krönikan.

AKTUELLT

Prisutdelning i Älmhult

Lördagen den 14 oktober drog Arenan till Älmhult för att dela ut priset Årets Tillväxtkommun. Prisutdelningen skedde i samband med invigningen av handelsgatan Norra Esplanaden och senare samma dag var det också premiär för Kulturnatta i Älmhult. Trots ruskväder hade många Älmhultsbor tagit …

Älmhult är Årets tillväxtkommun

I Älmhult arbetar kommunen och näringslivet nära tillsammans för att nå tillväxt och hållbar utveckling. Ett strategiskt arbete som bland annat innehåller satsningar på byggande, centrumutveckling och platsvarumärke har stärkt Älmhults position som attraktiv boendekommun utanför de större …

Födelsedagsfirande för Sveriges Nya Geografi

I år är det 20:e året som Sveriges Nya Geografi publiceras. Måndagen den 28:e augusti firades detta med en jubileumseftermiddag. Den inleddes med en 20-årsexposé kring Sveriges Nya Geografi och därefter presenterades årets rapport som har fokus på hållbarhet. Ett panelsamtal hölls med Helén …

Vad betyder hållbarhet för lokal utveckling?

Tema för 2017 års upplaga av Sveriges Nya Geografi är  hållbarhet och dess betydelse för lokal och regional utveckling. Förutom några kartor som visar på grundläggande förutsättningar för hållbarheten i kommunerna speglar kartorna olika aspekter på ekonomisk, social och …

Var finns jobben och vem kan göra dem?

Arbetsförmedlingens prognos för 2017 och 2018 visar att den svenska arbetsmarknaden är mycket stark. Jobben blir fler för såväl inrikes som utrikes födda. De största sysselsättningsökningarna kommer att ske bland utrikes födda, åtta av tio jobb väntas gå till utrikes födda. Detta innebär att …

Fakta om bostadsbristen

Under 2016 färdigställdes 42 441 nya bostäder, vilket är det högsta antalet sedan 1992. Trots detta uppger närmare nio av tio kommuner att de har bostadsbrist. Arenans publikation Omvärldsfakta nr 2/2017 handlar om bostadsmarknaden. Bostadspriser och bolåneskulder fortsatte att öka under 2016, …

Friktion tar oss framåt – starkare kommuner med regional samverkan

Att samspelet mellan kommuner och regioner är komplext var tydligt på den kunskapsdag som Arena för Tillväxt arrangerade den 25 april. Rubriken var ”starkare kommuner med regional samverkan”. En fråga som kom upp var om bildandet av regionkommuner skapar nya behov av kommunförbund …