Sveriges Nya Geografi 2018

Årets upplaga av Sveriges Nya Geografi har fokus på kommunernas omställningsförmåga i tider av strukturomvandling och urbanisering.

– Globalisering, urbanisering och digitalisering påverkar och ställer krav på kommunernas omställningsförmåga. Det är viktigt att lokala strategier för stärkt omställningsförmåga utformas efter kommunernas roll i den funktionella geografin och efter lokala förhållanden, säger Anna Kelly, verksamhetschef på Arena för Tillväxt.

Förutom urbanisering och strukturomvandling speglar kartorna i rapporten situationen och utvecklingen inom några politikområden som har stor betydelse för kommunernas omställningsförmåga. Det handlar om arbete, utbildning och bostäder samt rumslig och social mobilitet. Mittuppslaget innehåller reflektioner från forskarna Anders Lidström och Josefina Syssner kring utmaningar och strategier för växande respektive krympande kommuner.

Sveriges Nya Geografi från Arena för Tillväxt och Sweco analyserar och illustrerar mönster och utvecklingstendenser i Sveriges kommuner för att bidra till fortsatt debatt om tillväxtfrågor i ett lokalt och regionalt perspektiv.

Hör gärna av dig om du vill beställa årets rapport eller om din organisation vill att vi kommer och berättar mer. 

Den 3 juli kl 12.30 presenterar vi rapporten i Almedalen

Länk till rapporten (PDF)

AKTUELLT

Många flyttar från Stockholm

Stockholmsregionen visade ett svagt negativt inrikes flyttnetto (inrikes inflyttade minus inrikes utflyttade) under 2018. Trots detta växte Stockholmsregionen med cirka 36 000 invånare 2018, inflyttning från utlandet är stor och det föds betydligt fler än det avlider. Detta framkommer i …

Arenan erbjuder stöd för stärkt lokal och regional samverkansförmåga

Vill ni underlätta samverkan? Vi kommer gärna och håller föredrag och workshop i er kommun, region eller i ert företag. Insatsen kan vara generell eller utgå från ett specifikt samverkansprojekt. Det är många led som ska fungera när man samverkar – från beställning till genomförande. …

Se webbsändning om Samverkan i efterhand

Missade du Arena för Tillväxt kunskapsdag om Samverkan som gör skillnad ? Nu finns den textad och upplagd på Youtube. Den kostar lika mycket som när vi sände den live, 700 kr exkl moms. Det går bra att titta flera tillsammans och flera gånger. Du anmäler dig genom att e-posta …

Ny medarbetare på Arenan!

I januari började Elsa Nilsson hos oss för ett halvårs praktik. Praktikperioden är en förberedelse till yrkeslivet, men också en möjlighet att prova arbetsuppgifter som man kanske inte brukar börja sin karriär med. Vad var det som lockade med praktiken? Bland alla beskrivningar av praktikplatser …

Samverkan som gör skillnad – en ny bok från Arenan

30 januari släppte Arena för Tillväxt boken Samverkan som gör skillnad . Anette Jansson, det är du som skrivit boken, och du har lång egen erfarenhet av att genomföra stora förändringar genom samverkan – vilka nya insikter har du fått när du skrivit boken? - Jag vet att många tycker …

Anna's julkrönika

Så börjar det bli dags att lägga Arenans 18e år till handlingarna. Ett år där vi avslutat våra två-åriga lärandenätverk; Större städers arbete med strategiska näringslivs- och utvecklingsfrågor samt Strategiskt utvecklingsarbete i kommuner med minskande befolkning. Båda har varit mycket …

E-handeln ökar mest

Årets sista Omvärldsfakta visar att detaljhandeln i Sverige omsatte 767 miljarder kronor under 2017, en ökning med 2,1 procent jämfört med 2016. Jämfört med övriga EU-länder så har omsättningen inom detaljhandeln i Sverige 2017 utvecklats svagare än genomsnittet. År 2007 utgjorde e-handeln tre …