Vad händer med strukturfonderna?

Två stora frågor överskuggar det mesta i EU och Bryssel just nu – EUs långtidsbudget och brexit. De båda frågorna hänger också nära samman. Med ett brexit skulle EU tappa omkring 12 procent av sin budget, drygt 16 miljarder euro per år. Ett område som ligger på bordet i budgetförhandlingarna är EUs sammanhållningspolitik, som i sin tur ligger till grund för strukturfonderna.

Vi frågade Marcus Holmberg, chef på SKLs Brysselkontor, vad det betyder för förhandlingarna och för svenska intressen

Vad innebär sammanhållningspolitiken för svenska kommuner och regioner?

Genom EU:s sammanhållningspolitik skapas tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i alla medlemsstater. Politiken minskar regionala skillnader och ojämlikheter inom unionen. Under pågående finansieringsperiod, som sträcker sig till och med 2020, handlar det om 20 miljarder kronor till svenska regioner. Det är betydande resurser som idag används för att skapa nya företag och jobb. Som främjar forskning och innovation. Som stödjer projekt om allt från att få unga att stanna kvar i skolan till miljöarbete för Östersjöns överlevnad.

Vad går förhandlingarna i korthet ut på?

I slutet av maj kommer kommissionen att presentera sitt förslag till långtidsbudget för perioden 2021-2027 och då vet vi utgångspunkten för förhandlingarna. I juni eller juli kommer förslaget till ny sammanhållningspolitik. Det är viktigt att komma ihåg att kommissionen endast lägger förslagen men det är medlemsländerna och Europaparlamentet som har avgörandet i sina händer. Och det lär bli tuffa förhandlingar. Därför är det viktigt att SKL fortsätter att driva frågan, i Sverige och i Bryssel, för en fortsatt kraftfullt utvecklad sammanhållningspolitik tills beslutet förhoppningsvis är taget någon gång under våren 2019.

Hur ser SKL på saken?

SKL anser, precis som regeringen, att EU:s budget måste minska. Men vi tycker samtidigt att regeringen måste värna sammanhållningspolitiken, och svenska intressen. Annars riskerar vi att få en inriktning på EU som inte gynnar utvecklingen i våra svenska regioner.

Vad ska vi tro om kommande strukturfondsperiod?

Jag är övertygad om att sammanhållningspolitiken kommer att finnas kvar i någon form, frågan är bara vilken och om och på vilket sätt Sverige kommer att omfattas. Med vetskapen om att vi är många i Bryssel och i Sverige som arbetar hårt för att övertyga beslutsfattarna om vikten av en sammanhållningspolitik för alla regioner tror jag, som obotlig optimist, att vi kommer att se svenska kommuner och landsting/regioner arbeta med olika fonder även framgent. För utan sammanhållningspolitiken tappar vi en stor del av poängen med EU och det får ju inte hända. 

AKTUELLT

Välkommen till kunskapsdag - Samverkan som gör skillnad

Den 30 januari kl 10-16 arrangerar Arena för Tillväxt en kunskapsdag om samverkan. Då släpps också vår nya skrift Samverkan som gör skillnad. Kunskapsdagen kommer i huvudsak att innehålla kort presentation av skriften, exempel på samverkan, dialog om samverkan och vilka beståndsdelar som behövs …

Anna's julkrönika

Så börjar det bli dags att lägga Arenans 18e år till handlingarna. Ett år där vi avslutat våra två-åriga lärandenätverk; Större städers arbete med strategiska näringslivs- och utvecklingsfrågor samt Strategiskt utvecklingsarbete i kommuner med minskande befolkning. Båda har varit mycket …

E-handeln ökar mest

Årets sista Omvärldsfakta visar att detaljhandeln i Sverige omsatte 767 miljarder kronor under 2017, en ökning med 2,1 procent jämfört med 2016. Jämfört med övriga EU-länder så har omsättningen inom detaljhandeln i Sverige 2017 utvecklats svagare än genomsnittet. År 2007 utgjorde e-handeln tre …

Skellefteå – förändring i samverkan

Skellefteå sjuder av utveckling, samverkan och framtidstro. Det fanns en tung period på 1990-talet och det tidiga 2000-talet men det har svängt och staden kombinerar nu det industriella arvet med innovation, digitalisering och nya branscher. Det byggs och företag hör av sig om mark för …

Se Arena för Tillväxt seminarium om yrkeshögskolan på webben från den 19 november

Den 19 november höll Arena för Tillväxt seminarium om yrkeshögskolans roll, utveckling och framtid som möjliggörare och förstärkare av det lokala och regionala näringslivet. Vilka lärdomar kan vi dra, hur funkar YH-utbildning i praktiken, hur ser näringslivets roll ut och hur kan …

180 kommuner har använt Arenans tjänster

Arena för Tillväxt har gjort insatser i form av föreläsningar, processledning, rådgivning och annat i cirka 180 kommuner. – Ofta är det en kommun, region eller någon från näringslivet som kontaktar Arenan kring en lokal/regional fråga, utmaning eller möjlighet kopplat till tillväxt och …

Uppsala är Årets Tillväxtkommun 2018

Visionär samhällsplanering, tydligt politiskt ledarskap, nära medborgardialog och ett strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete är starka argument i juryns motivering när nu Uppsala får priset som Årets tillväxtkommun 2018. För 21:a året i rad utser Arena för Tillväxt och …