Vad händer med strukturfonderna?

Två stora frågor överskuggar det mesta i EU och Bryssel just nu – EUs långtidsbudget och brexit. De båda frågorna hänger också nära samman. Med ett brexit skulle EU tappa omkring 12 procent av sin budget, drygt 16 miljarder euro per år. Ett område som ligger på bordet i budgetförhandlingarna är EUs sammanhållningspolitik, som i sin tur ligger till grund för strukturfonderna.

Vi frågade Marcus Holmberg, chef på SKLs Brysselkontor, vad det betyder för förhandlingarna och för svenska intressen

Vad innebär sammanhållningspolitiken för svenska kommuner och regioner?

Genom EU:s sammanhållningspolitik skapas tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i alla medlemsstater. Politiken minskar regionala skillnader och ojämlikheter inom unionen. Under pågående finansieringsperiod, som sträcker sig till och med 2020, handlar det om 20 miljarder kronor till svenska regioner. Det är betydande resurser som idag används för att skapa nya företag och jobb. Som främjar forskning och innovation. Som stödjer projekt om allt från att få unga att stanna kvar i skolan till miljöarbete för Östersjöns överlevnad.

Vad går förhandlingarna i korthet ut på?

I slutet av maj kommer kommissionen att presentera sitt förslag till långtidsbudget för perioden 2021-2027 och då vet vi utgångspunkten för förhandlingarna. I juni eller juli kommer förslaget till ny sammanhållningspolitik. Det är viktigt att komma ihåg att kommissionen endast lägger förslagen men det är medlemsländerna och Europaparlamentet som har avgörandet i sina händer. Och det lär bli tuffa förhandlingar. Därför är det viktigt att SKL fortsätter att driva frågan, i Sverige och i Bryssel, för en fortsatt kraftfullt utvecklad sammanhållningspolitik tills beslutet förhoppningsvis är taget någon gång under våren 2019.

Hur ser SKL på saken?

SKL anser, precis som regeringen, att EU:s budget måste minska. Men vi tycker samtidigt att regeringen måste värna sammanhållningspolitiken, och svenska intressen. Annars riskerar vi att få en inriktning på EU som inte gynnar utvecklingen i våra svenska regioner.

Vad ska vi tro om kommande strukturfondsperiod?

Jag är övertygad om att sammanhållningspolitiken kommer att finnas kvar i någon form, frågan är bara vilken och om och på vilket sätt Sverige kommer att omfattas. Med vetskapen om att vi är många i Bryssel och i Sverige som arbetar hårt för att övertyga beslutsfattarna om vikten av en sammanhållningspolitik för alla regioner tror jag, som obotlig optimist, att vi kommer att se svenska kommuner och landsting/regioner arbeta med olika fonder även framgent. För utan sammanhållningspolitiken tappar vi en stor del av poängen med EU och det får ju inte hända. 

AKTUELLT

Förvalsseminarium: Stad och land - konkurrens eller samspel?

När? Torsdagen 3 maj kl. 08.30 - 9.30 (kaffe och smörgås serveras från 08.00) Var? Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, lokal Torget. Seminariet kan också följas via denna länk till websändning . Urbanisering behöver inte nödvändigtvis handla om att människor flyttar från …

Se Arena för Tillväxt förvalsseminarium om Oheliga allianser

Den 18 april anordnade Arena för Tillväxt förvalsseminariet Oheliga allianser – hur funkar det, vad har vi lärt oss och vad tror vi om det som komma skall? Seminariet finns att tillgå i efterföljande länk. Länk till film Johan Wänström presenterade resultat från SKL´s …

Anna Kelly är Arenans nya chef

Den 1 juli börjar Anna Kelly hos oss som verksamhetschef, men redan nu finns hon med på planeringsmöten. Just nu planerar vi inför Almedalen där vi släpper Sveriges Nya Geografi den 3 juli och inför Kommek där vinnaren av årets Tillväxtkommun tillkännages den 22 augusti. Anna har närmast varit …

Lekebergs kommun – hit vill många flytta

Lekeberg är en av de kommuner som hade positivt inrikes flyttnetto under 2017. Att Sverige växer framgår av senaste Omvärldsfakta från Arena för Tillväxt. Folkmängden ökade med 125 000 personer under 2017 och var vid årsskiftet cirka 10 120 000 personer. De flesta kommuner …

Pendlarna i Ulricehamn

Större lokala arbetsmarknader bidrar till ökad flexibilitet och dynamik på den lokala arbetsmarknaden, det gynnar både företagare och enskilda medborgare. Årets första Omvärldsfakta handlar om arbetspendlingen i landets kommuner. I Ulricehamn har arbetsinpendlingen ökat med 37 procent mellan …

Planer för tillväxt

Under hösten 2017 genomförde Arena för Tillväxt en inventering av kommunernas näringslivs- och tillväxtprogram. Vi använde kommunernas webbplatser som källa och gick igenom alla 116 program som gällde för 2017. Inventeringen visade bland annat: 116 program återfanns (40 procent); 81 …