Vad händer med strukturfonderna?

Två stora frågor överskuggar det mesta i EU och Bryssel just nu – EUs långtidsbudget och brexit. De båda frågorna hänger också nära samman. Med ett brexit skulle EU tappa omkring 12 procent av sin budget, drygt 16 miljarder euro per år. Ett område som ligger på bordet i budgetförhandlingarna är EUs sammanhållningspolitik, som i sin tur ligger till grund för strukturfonderna.

Vi frågade Marcus Holmberg, chef på SKLs Brysselkontor, vad det betyder för förhandlingarna och för svenska intressen

Vad innebär sammanhållningspolitiken för svenska kommuner och regioner?

Genom EU:s sammanhållningspolitik skapas tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i alla medlemsstater. Politiken minskar regionala skillnader och ojämlikheter inom unionen. Under pågående finansieringsperiod, som sträcker sig till och med 2020, handlar det om 20 miljarder kronor till svenska regioner. Det är betydande resurser som idag används för att skapa nya företag och jobb. Som främjar forskning och innovation. Som stödjer projekt om allt från att få unga att stanna kvar i skolan till miljöarbete för Östersjöns överlevnad.

Vad går förhandlingarna i korthet ut på?

I slutet av maj kommer kommissionen att presentera sitt förslag till långtidsbudget för perioden 2021-2027 och då vet vi utgångspunkten för förhandlingarna. I juni eller juli kommer förslaget till ny sammanhållningspolitik. Det är viktigt att komma ihåg att kommissionen endast lägger förslagen men det är medlemsländerna och Europaparlamentet som har avgörandet i sina händer. Och det lär bli tuffa förhandlingar. Därför är det viktigt att SKL fortsätter att driva frågan, i Sverige och i Bryssel, för en fortsatt kraftfullt utvecklad sammanhållningspolitik tills beslutet förhoppningsvis är taget någon gång under våren 2019.

Hur ser SKL på saken?

SKL anser, precis som regeringen, att EU:s budget måste minska. Men vi tycker samtidigt att regeringen måste värna sammanhållningspolitiken, och svenska intressen. Annars riskerar vi att få en inriktning på EU som inte gynnar utvecklingen i våra svenska regioner.

Vad ska vi tro om kommande strukturfondsperiod?

Jag är övertygad om att sammanhållningspolitiken kommer att finnas kvar i någon form, frågan är bara vilken och om och på vilket sätt Sverige kommer att omfattas. Med vetskapen om att vi är många i Bryssel och i Sverige som arbetar hårt för att övertyga beslutsfattarna om vikten av en sammanhållningspolitik för alla regioner tror jag, som obotlig optimist, att vi kommer att se svenska kommuner och landsting/regioner arbeta med olika fonder även framgent. För utan sammanhållningspolitiken tappar vi en stor del av poängen med EU och det får ju inte hända. 

AKTUELLT

180 kommuner har använt Arenans tjänster

Arena för Tillväxt har gjort insatser i form av föreläsningar, processledning, rådgivning och annat i cirka 180 kommuner. – Ofta är det en kommun, region eller någon från näringslivet som kontaktar Arenan kring en lokal/regional fråga, utmaning eller möjlighet kopplat till tillväxt och …

Uppsala är Årets Tillväxtkommun 2018

Visionär samhällsplanering, tydligt politiskt ledarskap, nära medborgardialog och ett strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete är starka argument i juryns motivering när nu Uppsala får priset som Årets tillväxtkommun 2018. För 21:a året i rad utser Arena för Tillväxt och …

Sveriges Nya Geografi 2018

Årets upplaga av Sveriges Nya Geografi har fokus på kommunernas omställningsförmåga i tider av strukturomvandling och urbanisering. – Globalisering, urbanisering och digitalisering påverkar och ställer krav på kommunernas omställningsförmåga. Det är viktigt att lokala strategier för stärkt …

Digitalisering – en kompetensresa för lokal och regional utveckling

Digitalisering påverkar hur vi organiserar oss – mellan det offentliga och privata, det påverkar affärsmodeller och hur välfärden utvecklas. Digitalisering påverkar grundläggande delar som tillväxt, hållbarhet, välfärd, jämlikhet och demokrati. Vi kommer att kunna göra helt nya …

Konferensen Växa eller krympa

Den 16-17 maj hölls Växa eller Krympa, en konferens i Luleå anordnad av Norrbottens Kommuner tillsammans med Arena för Tillväxt. 160 deltagare fick ta del av ett varierat innehåll: Välfärdens utmaningar och möjligheter där Vesna Jovic, vd på SKL, bland annat lyfte fram digitaliseringens alla …

Se Arena för Tillväxt förvalsseminarium: Stad och land - konkurrens eller samspel?

Nu finns Arena för Tillväxt förvalsseminarium om Stad och Land - Konkurrens eller samspel? som hölls den 3 maj att tillgå i följande  länk till film . Urbanisering behöver inte nödvändigtvis handla om att människor flyttar från landsbygd till städer. Det handlar också om hur …

Se Arena för Tillväxt förvalsseminarium om Oheliga allianser

Den 18 april anordnade Arena för Tillväxt förvalsseminariet Oheliga allianser – hur funkar det, vad har vi lärt oss och vad tror vi om det som komma skall? Seminariet finns att tillgå i efterföljande länk. Länk till film Johan Wänström presenterade resultat från SKL´s …