Vad händer med strukturfonderna?

Två stora frågor överskuggar det mesta i EU och Bryssel just nu – EUs långtidsbudget och brexit. De båda frågorna hänger också nära samman. Med ett brexit skulle EU tappa omkring 12 procent av sin budget, drygt 16 miljarder euro per år. Ett område som ligger på bordet i budgetförhandlingarna är EUs sammanhållningspolitik, som i sin tur ligger till grund för strukturfonderna.

Vi frågade Marcus Holmberg, chef på SKLs Brysselkontor, vad det betyder för förhandlingarna och för svenska intressen

Vad innebär sammanhållningspolitiken för svenska kommuner och regioner?

Genom EU:s sammanhållningspolitik skapas tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i alla medlemsstater. Politiken minskar regionala skillnader och ojämlikheter inom unionen. Under pågående finansieringsperiod, som sträcker sig till och med 2020, handlar det om 20 miljarder kronor till svenska regioner. Det är betydande resurser som idag används för att skapa nya företag och jobb. Som främjar forskning och innovation. Som stödjer projekt om allt från att få unga att stanna kvar i skolan till miljöarbete för Östersjöns överlevnad.

Vad går förhandlingarna i korthet ut på?

I slutet av maj kommer kommissionen att presentera sitt förslag till långtidsbudget för perioden 2021-2027 och då vet vi utgångspunkten för förhandlingarna. I juni eller juli kommer förslaget till ny sammanhållningspolitik. Det är viktigt att komma ihåg att kommissionen endast lägger förslagen men det är medlemsländerna och Europaparlamentet som har avgörandet i sina händer. Och det lär bli tuffa förhandlingar. Därför är det viktigt att SKL fortsätter att driva frågan, i Sverige och i Bryssel, för en fortsatt kraftfullt utvecklad sammanhållningspolitik tills beslutet förhoppningsvis är taget någon gång under våren 2019.

Hur ser SKL på saken?

SKL anser, precis som regeringen, att EU:s budget måste minska. Men vi tycker samtidigt att regeringen måste värna sammanhållningspolitiken, och svenska intressen. Annars riskerar vi att få en inriktning på EU som inte gynnar utvecklingen i våra svenska regioner.

Vad ska vi tro om kommande strukturfondsperiod?

Jag är övertygad om att sammanhållningspolitiken kommer att finnas kvar i någon form, frågan är bara vilken och om och på vilket sätt Sverige kommer att omfattas. Med vetskapen om att vi är många i Bryssel och i Sverige som arbetar hårt för att övertyga beslutsfattarna om vikten av en sammanhållningspolitik för alla regioner tror jag, som obotlig optimist, att vi kommer att se svenska kommuner och landsting/regioner arbeta med olika fonder även framgent. För utan sammanhållningspolitiken tappar vi en stor del av poängen med EU och det får ju inte hända. 

AKTUELLT

Arena för Tillväxt avvecklas

Arena för Tillväxts ägare ICA, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Swedbank har beslutat sig för att avveckla den gemensamma verksamheten i Arena för Tillväxt. Avvecklingen påbörjas omgående och beräknas vara klar den sista juni 2019. – Vi har haft ett framgångsrikt samarbete i 19 …

Många flyttar från Stockholm

Stockholmsregionen visade ett svagt negativt inrikes flyttnetto (inrikes inflyttade minus inrikes utflyttade) under 2018. Trots detta växte Stockholmsregionen med cirka 36 000 invånare 2018, inflyttning från utlandet är stor och det föds betydligt fler än det avlider. Detta framkommer i …

Arenan erbjuder stöd för stärkt lokal och regional samverkansförmåga

Vill ni underlätta samverkan? Vi kommer gärna och håller föredrag och workshop i er kommun, region eller i ert företag. Insatsen kan vara generell eller utgå från ett specifikt samverkansprojekt. Det är många led som ska fungera när man samverkar – från beställning till genomförande. …

Se webbsändning om Samverkan i efterhand

Missade du Arena för Tillväxt kunskapsdag om Samverkan som gör skillnad ? Nu finns den textad och upplagd på Youtube. Den kostar lika mycket som när vi sände den live, 700 kr exkl moms. Det går bra att titta flera tillsammans och flera gånger. Du anmäler dig genom att e-posta …

Ny medarbetare på Arenan!

I januari började Elsa Nilsson hos oss för ett halvårs praktik. Praktikperioden är en förberedelse till yrkeslivet, men också en möjlighet att prova arbetsuppgifter som man kanske inte brukar börja sin karriär med. Vad var det som lockade med praktiken? Bland alla beskrivningar av praktikplatser …

Samverkan som gör skillnad – en ny bok från Arenan

30 januari släppte Arena för Tillväxt boken Samverkan som gör skillnad . Anette Jansson, det är du som skrivit boken, och du har lång egen erfarenhet av att genomföra stora förändringar genom samverkan – vilka nya insikter har du fått när du skrivit boken? - Jag vet att många tycker …

Anna's julkrönika

Så börjar det bli dags att lägga Arenans 18e år till handlingarna. Ett år där vi avslutat våra två-åriga lärandenätverk; Större städers arbete med strategiska näringslivs- och utvecklingsfrågor samt Strategiskt utvecklingsarbete i kommuner med minskande befolkning. Båda har varit mycket …