Seminarium om Vinnovas utlysning ”Verklighetslabb i offentlig verksamhet”

Vinnovas utlysning Verklighetslabb inom offentlig verksamhet öppnar en första ansökningsomgång i mars 2017. Verklighetslabb är verkliga miljöer där nya lösningar kan testas, lösningar som i många fall utmanar gällande policyer, regelverk och organisationsformer. 

Verklighetslabb ingår i regeringens satsning Testbädd Sverige. Testbäddar i verkliga miljöer är ett område där Sverige har goda möjligheter att skapa något unikt.

Vill du veta mer? Vinnova anordnar eftermiddagsseminarium om utlysningen torsdag den 2 februari kl 13-15 på Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56 i Stockholm. På programmet står presentation av exempel på verklighetslabb samt information om den kommande utlysningen och dialog om potentiella idéer.

Anmälan senast 26 januari. Mer information och anmälan hittar du här.

Seminariet kommer även att webbsändas på www.vinnova.se (ingen förhandsanmälan krävs till webbsändningen).

AKTUELLT

Vad betyder hållbarhet för lokal utveckling?

Tema för 2017 års upplaga av Sveriges Nya Geografi är  hållbarhet och dess betydelse för lokal och regional utveckling. Förutom några kartor som visar på grundläggande förutsättningar för hållbarheten i kommunerna speglar kartorna olika aspekter på ekonomisk, social och …

Var finns jobben och vem kan göra dem?

Arbetsförmedlingens prognos för 2017 och 2018 visar att den svenska arbetsmarknaden är mycket stark. Jobben blir fler för såväl inrikes som utrikes födda. De största sysselsättningsökningarna kommer att ske bland utrikes födda, åtta av tio jobb väntas gå till utrikes födda. Detta innebär att …

Fakta om bostadsbristen

Under 2016 färdigställdes 42 441 nya bostäder, vilket är det högsta antalet sedan 1992. Trots detta uppger närmare nio av tio kommuner att de har bostadsbrist. Arenans publikation Omvärldsfakta nr 2/2017 handlar om bostadsmarknaden. Bostadspriser och bolåneskulder fortsatte att öka under 2016, …

Friktion tar oss framåt – starkare kommuner med regional samverkan

Att samspelet mellan kommuner och regioner är komplext var tydligt på den kunskapsdag som Arena för Tillväxt arrangerade den 25 april. Rubriken var ”starkare kommuner med regional samverkan”. En fråga som kom upp var om bildandet av regionkommuner skapar nya behov av kommunförbund …

Turism – en basnäring med ambitioner

Turismen i Sverige omsätter 284 miljarder och dess exportvärde är nu lika stort som järn, stål och läkemedel tillsammans. Näringen ökar kraftigt och det kaxiga målet är att fördubbla omsättning och exportvärde till 2020. Vad krävs för att nå dit? För första gången har nu hela sex nationella och …

Vad har förorten och landsbygden gemensamt?

Det finns en ”magisk paradox” i Sverige – samhället präglas både av en tydlig individualism och av bred tillit. I europeisk jämförelse är vi mycket tillitsfulla. Det sa Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhällekunskap vid Ersta Sköndal Högskola när han inledde Arena …

271 av 290 kommuner ökade sin befolkning

Folkmängden i Sverige ökade med hela 144 000 under 2016. Det är den största ökningen någonsin mellan två enskilda år. Drygt 80 procent av folkökningen berodde på migrationsnettot och knappt 20 procent berodde på födelsenettot. Invandringen till Sverige är den huvudsakliga förklaringen till att …