Frukostseminarium - Så stärker Yrkes- högskolan lokalt och regionalt näringsliv

Yrkeshögskolan bedriver högre utbildning som svarar mot arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft och drivs i nära samverkan med företag och organisationer. Arena för Tillväxt bjuder in till seminarium om yrkeshögskolans roll, utveckling och framtid som möjliggörare och förstärkare av det lokala och regionala näringslivet. Vilka lärdomar kan vi dra, hur funkar YH-utbildning i praktiken, hur ser näringslivets roll ut och hur kan yrkeshögskolan bidra till att stärka lokal och regional
kompetensförsörjning, är några av de frågor som vi kommer att samtala kring.

När: 19 november kl. 8.00 – 9.30 (morgonfika serveras från kl 07.30) 

Var: Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, lokal Torget. Seminariet kan också följas via webben, se länk.

Medverkande:  Thomas Persson, Generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan
                                Maria Granberg, Projektledare, Handelskammaren Mälardalen
                                Lennie Eriksson, Head of operations, Communications, Support and services, SAAB
                                Sara Andersson, LIA-samordnare och utbildningsledare, Högskolecentrum Arboga

Anmälan: Senast onsdag 14 november till per.sandgren@skl.se.

Varmt välkommen!

Anna Kelly, Verksamhetschef, Arena för Tillväxt

AKTUELLT

Arenan erbjuder stöd för stärkt lokal och regional samverkansförmåga

Vill ni underlätta samverkan? Vi kommer gärna och håller föredrag och workshop i er kommun, region eller i ert företag. Insatsen kan vara generell eller utgå från ett specifikt samverkansprojekt. Det är många led som ska fungera när man samverkar – från beställning till genomförande. …

Se webbsändning om Samverkan i efterhand

Missade du Arena för Tillväxt kunskapsdag om Samverkan som gör skillnad ? Nu finns den textad och upplagd på Youtube. Den kostar lika mycket som när vi sände den live, 700 kr exkl moms. Det går bra att titta flera tillsammans och flera gånger. Du anmäler dig genom att e-posta …

Ny medarbetare på Arenan!

I januari började Elsa Nilsson hos oss för ett halvårs praktik. Praktikperioden är en förberedelse till yrkeslivet, men också en möjlighet att prova arbetsuppgifter som man kanske inte brukar börja sin karriär med. Vad var det som lockade med praktiken? Bland alla beskrivningar av praktikplatser …

Samverkan som gör skillnad – en ny bok från Arenan

Nu släpper Arena för Tillväxt sin nya bok Samverkan som gör skillnad , en bok som vi arbetat med under hösten och som vi berättar mer om på ett kunskapsseminarium den 30 januari. Anmäl dig här till seminariet . Anette Jansson, det är du som skrivit boken, och du har lång egen erfarenhet av att …

Anna's julkrönika

Så börjar det bli dags att lägga Arenans 18e år till handlingarna. Ett år där vi avslutat våra två-åriga lärandenätverk; Större städers arbete med strategiska näringslivs- och utvecklingsfrågor samt Strategiskt utvecklingsarbete i kommuner med minskande befolkning. Båda har varit mycket …

E-handeln ökar mest

Årets sista Omvärldsfakta visar att detaljhandeln i Sverige omsatte 767 miljarder kronor under 2017, en ökning med 2,1 procent jämfört med 2016. Jämfört med övriga EU-länder så har omsättningen inom detaljhandeln i Sverige 2017 utvecklats svagare än genomsnittet. År 2007 utgjorde e-handeln tre …

Skellefteå – förändring i samverkan

Skellefteå sjuder av utveckling, samverkan och framtidstro. Det fanns en tung period på 1990-talet och det tidiga 2000-talet men det har svängt och staden kombinerar nu det industriella arvet med innovation, digitalisering och nya branscher. Det byggs och företag hör av sig om mark för …