Utbildning efter arbetsmarknadens behov – ett framgångsrecept

Yrkeshögskolan bedriver utbildning i närmare hälften av landets 290 kommuner. Utbildningarna svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och för att säkerställa att utbildningarna motsvarar de krav som ställs i arbetslivet drivs de i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare.

De fem största utbildningsområdena inom Yrkeshögskolan är

  • Data/IT
  • Ekonomi, administration och försäljning
  • Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
  • Samhällsbyggnad och byggteknik
  • Teknik och tillverkning

Andelen examinerade från Yrkeshögskolan som har arbete året efter sin examen har legat både högt och stabilt under många år men 2017 är den hittills högsta nivån, 93 procent.

Myndigheten för yrkeshögskolan

Samarbetet med arbetslivet är en del av förklaringen till det goda resultatet. Thomas Persson, generaldirektör på Myndigheten för yrkeshögskolan, säger att det utmärkande för Yrkeshögskolans utbildningar är den lokala arbetsmarknadens behov, och att företagen är med och styr innehållet i utbildningen. Arbetslivets engagemang och det nära samarbetet mellan utbildning och arbetsliv gör att utbildningen blir lyckad både för studenten och för arbetsgivarna.

– Utbildningsprocessen har fokus på korta och spetsiga utbildningar och de är konkurrensutsatta. Utbildningsanordnare "tävlar" om att anordna utbildning och vi på Myndigheten för Yrkeshögskolan beslutar vilka som blir utbildningsanordnare.
– Att många studenter redan är i arbete när utbildningen påbörjas påverkar givetvis den höga andelen i arbete efter utbildningen. Studenterna vet vad de vill och ställer krav på utbildningsanordnaren, vilket bidrar till hög kvalitet och att många får jobb, säger Thomas Persson

Den lokala arbetsmarknaden får den kompetens man behöver utifrån att arbetslivet själva har formulerat kompetensbehovet.

– Det är vanligt att flera företag samverkar kring en YH-utbildning. De kan vara konkurrenter men har ett gemensamt intresse i att klara kompetensförsörjningen och samarbetet funkar ofta väldigt bra, säger Thomas Persson.

Thomas Persson menar att YH-utbildningarna kommer att expandera kraftigt de kommande fem åren.

– I pengar kommer YH-utbildningarna att öka från två till tre miljarder kronor. Ökningen sker både i form av nya utbildningar och att utvidga befintliga utbildningar. Vi räknar med att gå från dagens 47 000 studenter till 70 000.

Ökningen kommer ske inom de större utbildningsområdena: hälso- och sjukvård, ekonomi/administration/försäljning, samhällsbyggnad, teknik och tillverkning samt data/IT. Det kan också tillkomma nya områden, t ex inom förskola och skola.

YH-utbildningen till fältservicetekniker i Ljungby

Carina Andersson är vd och utbildningsanordnare vid Utvecklingscentrum för servicetekniker i Ljungby. Hon berättar om upplägget för YH-utbildningen till Fältservicetekniker.

– Det är en tvåårig utbildning med sex veckors praktik varje termin. Första året är en del av utbildningen inriktad på teori och förberedelser och andra året är mer praktiskt inriktad.

Praktikperioderna fyller flera syften. Studenterna uppskattar att prova olika arbeten och uppgifter på flera arbetsplatser, det bidrar till bredd i erfarenheter och kompetenser. Utbildningen innebär också bra kontakter och fungerar som dörröppnare till arbetslivet för studenterna.

– Alla som vill ha jobb, får jobb. De har en topputbildning där de utbildats i ny teknik och nya maskiner. Varje examinerad student (14 st. examinerades vårterminen 2018) får många gånger flera jobberbjudanden, säger Carina Andersson.
– Förutom praktiken gör studenterna även studiebesök på alla företag som är knutna till utbildningen och företagen är på plats i skolan. Företagen är mycket engagerade i såväl upplägg av som genomförande av utbildning.

Carina Andersson är stolt över studenterna, och över att företagen är så nöjda med dem.

– Fältserviceteknikerna betyder väldigt mycket för företagen. Säljaren säljer varan men sedan är det teknikern som frontar och som bidrar till att stärka varumärket gentemot kunden.

Företagen satsar för långsiktig kompetensförsörjning

Peter Dittlau är servicechef på Linde Material Handling. Han bekräftar att YH-utbildningen till fältservicetekniker håller hög kvalitet och säger att studenterna som kommer ut går direkt in i arbete och gör det alldeles strålande.

– De är utbildade utifrån nya maskiner och ny teknik och kan också bidra till att lära befintlig personal i senaste teknik.

Linde Material Handling samarbetar med andra företag i YH-utbildningen och det har Peter Dittlau goda erfarenheter av.

– Vi företag ligger olika långt framme i ny teknik och nya maskiner och här hjälper vi och lär av varandra för att kunna hålla spets. Utbildningen bygger på att vi företag är aktiva och engagerade i såväl planering som genomförande och det fungerar väldigt bra.

– Kompetensförsörjningen är en överlevnadsfråga för oss och YH-utbildningen till fältservicetekniker är en viktig pusselbit. Jag skulle önska att fler gick den, men här kan vi bli bättre på att kommunicera att jobbet som fältservicetekniker är stimulerande och utvecklande, säger Peter Dittlau.

 

AKTUELLT

Välkommen till kunskapsdag - Samverkan som gör skillnad

Den 30 januari kl 10-16 arrangerar Arena för Tillväxt en kunskapsdag om samverkan. Då släpps också vår nya skrift Samverkan som gör skillnad. Kunskapsdagen kommer i huvudsak att innehålla kort presentation av skriften, exempel på samverkan, dialog om samverkan och vilka beståndsdelar som behövs …

E-handeln ökar mest

Årets sista Omvärldsfakta visar att detaljhandeln i Sverige omsatte 767 miljarder kronor under 2017, en ökning med 2,1 procent jämfört med 2016. Jämfört med övriga EU-länder så har omsättningen inom detaljhandeln i Sverige 2017 utvecklats svagare än genomsnittet. År 2007 utgjorde e-handeln tre …

Skellefteå – förändring i samverkan

Skellefteå sjuder av utveckling, samverkan och framtidstro. Det fanns en tung period på 1990-talet och det tidiga 2000-talet men det har svängt och staden kombinerar nu det industriella arvet med innovation, digitalisering och nya branscher. Det byggs och företag hör av sig om mark för …

Se Arena för Tillväxt seminarium om yrkeshögskolan på webben från den 19 november

Den 19 november höll Arena för Tillväxt seminarium om yrkeshögskolans roll, utveckling och framtid som möjliggörare och förstärkare av det lokala och regionala näringslivet. Vilka lärdomar kan vi dra, hur funkar YH-utbildning i praktiken, hur ser näringslivets roll ut och hur kan …

180 kommuner har använt Arenans tjänster

Arena för Tillväxt har gjort insatser i form av föreläsningar, processledning, rådgivning och annat i cirka 180 kommuner. – Ofta är det en kommun, region eller någon från näringslivet som kontaktar Arenan kring en lokal/regional fråga, utmaning eller möjlighet kopplat till tillväxt och …

Uppsala är Årets Tillväxtkommun 2018

Visionär samhällsplanering, tydligt politiskt ledarskap, nära medborgardialog och ett strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete är starka argument i juryns motivering när nu Uppsala får priset som Årets tillväxtkommun 2018. För 21:a året i rad utser Arena för Tillväxt och …

Sveriges Nya Geografi 2018

Årets upplaga av Sveriges Nya Geografi har fokus på kommunernas omställningsförmåga i tider av strukturomvandling och urbanisering. – Globalisering, urbanisering och digitalisering påverkar och ställer krav på kommunernas omställningsförmåga. Det är viktigt att lokala strategier för stärkt …