Utbildning efter arbetsmarknadens behov – ett framgångsrecept

Yrkeshögskolan bedriver utbildning i närmare hälften av landets 290 kommuner. Utbildningarna svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och för att säkerställa att utbildningarna motsvarar de krav som ställs i arbetslivet drivs de i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare.

De fem största utbildningsområdena inom Yrkeshögskolan är

  • Data/IT
  • Ekonomi, administration och försäljning
  • Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
  • Samhällsbyggnad och byggteknik
  • Teknik och tillverkning

Andelen examinerade från Yrkeshögskolan som har arbete året efter sin examen har legat både högt och stabilt under många år men 2017 är den hittills högsta nivån, 93 procent.

Myndigheten för yrkeshögskolan

Samarbetet med arbetslivet är en del av förklaringen till det goda resultatet. Thomas Persson, generaldirektör på Myndigheten för yrkeshögskolan, säger att det utmärkande för Yrkeshögskolans utbildningar är den lokala arbetsmarknadens behov, och att företagen är med och styr innehållet i utbildningen. Arbetslivets engagemang och det nära samarbetet mellan utbildning och arbetsliv gör att utbildningen blir lyckad både för studenten och för arbetsgivarna.

– Utbildningsprocessen har fokus på korta och spetsiga utbildningar och de är konkurrensutsatta. Utbildningsanordnare "tävlar" om att anordna utbildning och vi på Myndigheten för Yrkeshögskolan beslutar vilka som blir utbildningsanordnare.
– Att många studenter redan är i arbete när utbildningen påbörjas påverkar givetvis den höga andelen i arbete efter utbildningen. Studenterna vet vad de vill och ställer krav på utbildningsanordnaren, vilket bidrar till hög kvalitet och att många får jobb, säger Thomas Persson

Den lokala arbetsmarknaden får den kompetens man behöver utifrån att arbetslivet själva har formulerat kompetensbehovet.

– Det är vanligt att flera företag samverkar kring en YH-utbildning. De kan vara konkurrenter men har ett gemensamt intresse i att klara kompetensförsörjningen och samarbetet funkar ofta väldigt bra, säger Thomas Persson.

Thomas Persson menar att YH-utbildningarna kommer att expandera kraftigt de kommande fem åren.

– I pengar kommer YH-utbildningarna att öka från två till tre miljarder kronor. Ökningen sker både i form av nya utbildningar och att utvidga befintliga utbildningar. Vi räknar med att gå från dagens 47 000 studenter till 70 000.

Ökningen kommer ske inom de större utbildningsområdena: hälso- och sjukvård, ekonomi/administration/försäljning, samhällsbyggnad, teknik och tillverkning samt data/IT. Det kan också tillkomma nya områden, t ex inom förskola och skola.

YH-utbildningen till fältservicetekniker i Ljungby

Carina Andersson är vd och utbildningsanordnare vid Utvecklingscentrum för servicetekniker i Ljungby. Hon berättar om upplägget för YH-utbildningen till Fältservicetekniker.

– Det är en tvåårig utbildning med sex veckors praktik varje termin. Första året är en del av utbildningen inriktad på teori och förberedelser och andra året är mer praktiskt inriktad.

Praktikperioderna fyller flera syften. Studenterna uppskattar att prova olika arbeten och uppgifter på flera arbetsplatser, det bidrar till bredd i erfarenheter och kompetenser. Utbildningen innebär också bra kontakter och fungerar som dörröppnare till arbetslivet för studenterna.

– Alla som vill ha jobb, får jobb. De har en topputbildning där de utbildats i ny teknik och nya maskiner. Varje examinerad student (14 st. examinerades vårterminen 2018) får många gånger flera jobberbjudanden, säger Carina Andersson.
– Förutom praktiken gör studenterna även studiebesök på alla företag som är knutna till utbildningen och företagen är på plats i skolan. Företagen är mycket engagerade i såväl upplägg av som genomförande av utbildning.

Carina Andersson är stolt över studenterna, och över att företagen är så nöjda med dem.

– Fältserviceteknikerna betyder väldigt mycket för företagen. Säljaren säljer varan men sedan är det teknikern som frontar och som bidrar till att stärka varumärket gentemot kunden.

Företagen satsar för långsiktig kompetensförsörjning

Peter Dittlau är servicechef på Linde Material Handling. Han bekräftar att YH-utbildningen till fältservicetekniker håller hög kvalitet och säger att studenterna som kommer ut går direkt in i arbete och gör det alldeles strålande.

– De är utbildade utifrån nya maskiner och ny teknik och kan också bidra till att lära befintlig personal i senaste teknik.

Linde Material Handling samarbetar med andra företag i YH-utbildningen och det har Peter Dittlau goda erfarenheter av.

– Vi företag ligger olika långt framme i ny teknik och nya maskiner och här hjälper vi och lär av varandra för att kunna hålla spets. Utbildningen bygger på att vi företag är aktiva och engagerade i såväl planering som genomförande och det fungerar väldigt bra.

– Kompetensförsörjningen är en överlevnadsfråga för oss och YH-utbildningen till fältservicetekniker är en viktig pusselbit. Jag skulle önska att fler gick den, men här kan vi bli bättre på att kommunicera att jobbet som fältservicetekniker är stimulerande och utvecklande, säger Peter Dittlau.

 

AKTUELLT

Arena för Tillväxt avvecklas

Arena för Tillväxts ägare ICA, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Swedbank har beslutat sig för att avveckla den gemensamma verksamheten i Arena för Tillväxt. Avvecklingen påbörjas omgående och beräknas vara klar den sista juni 2019. – Vi har haft ett framgångsrikt samarbete i 19 …

Många flyttar från Stockholm

Stockholmsregionen visade ett svagt negativt inrikes flyttnetto (inrikes inflyttade minus inrikes utflyttade) under 2018. Trots detta växte Stockholmsregionen med cirka 36 000 invånare 2018, inflyttning från utlandet är stor och det föds betydligt fler än det avlider. Detta framkommer i …

Arenan erbjuder stöd för stärkt lokal och regional samverkansförmåga

Vill ni underlätta samverkan? Vi kommer gärna och håller föredrag och workshop i er kommun, region eller i ert företag. Insatsen kan vara generell eller utgå från ett specifikt samverkansprojekt. Det är många led som ska fungera när man samverkar – från beställning till genomförande. …

Se webbsändning om Samverkan i efterhand

Missade du Arena för Tillväxt kunskapsdag om Samverkan som gör skillnad ? Nu finns den textad och upplagd på Youtube. Den kostar lika mycket som när vi sände den live, 700 kr exkl moms. Det går bra att titta flera tillsammans och flera gånger. Du anmäler dig genom att e-posta …

Ny medarbetare på Arenan!

I januari började Elsa Nilsson hos oss för ett halvårs praktik. Praktikperioden är en förberedelse till yrkeslivet, men också en möjlighet att prova arbetsuppgifter som man kanske inte brukar börja sin karriär med. Vad var det som lockade med praktiken? Bland alla beskrivningar av praktikplatser …

Samverkan som gör skillnad – en ny bok från Arenan

30 januari släppte Arena för Tillväxt boken Samverkan som gör skillnad . Anette Jansson, det är du som skrivit boken, och du har lång egen erfarenhet av att genomföra stora förändringar genom samverkan – vilka nya insikter har du fått när du skrivit boken? - Jag vet att många tycker …

Anna's julkrönika

Så börjar det bli dags att lägga Arenans 18e år till handlingarna. Ett år där vi avslutat våra två-åriga lärandenätverk; Större städers arbete med strategiska näringslivs- och utvecklingsfrågor samt Strategiskt utvecklingsarbete i kommuner med minskande befolkning. Båda har varit mycket …