Organisation

Styrelse

I styrelsen för Arena för Tillväxt finns två representanter från respektive ägare. För mer information om kansliet och verksamheten, tryck här.

Ulf Ejelöv

Regionchef,
Region Norr,
Swedbank.

 

Eva Lilja

Näringslivsdirektör,
 Västerås stad, Sveriges kommuner och landsting.

 

Marita Ljung

Chef för
samhällsengagemang,
Swedbank.

 

Annika Wallenskog

chefsekonom och avdelningschef, Sveriges Kommuner och Landsting.

 

Jan Oldebring

Etableringsdirektör,
ICA Sverige AB.
 

 

Elisabeth Due

Näringslivs- och branschfrågor,
ICA-handlarnas
Förbund.