Sverigefakta

De senaste nyckeltalen om Sverige.
 

Antal och procentuell förändring jämfört med motsvarande tid/period föregående år

Nyckeltal 2018-4 Antal % förändring

Sysselsatta
(15-74 år), fjärde kvartalet 2018

5 131 100+ 2.1

Arbetslösa
(15-74 år), fjärde kvartalet 2018

310 800- 3.4

Relativt arbetslöshetstal
(15-74 år), fjärde kvartalet 2018

+ 5.7- 0.3

Bruttonationalprodukt
(mkr), fjärde kvartalet 2018

1 267 634+ 4.5

Konsumentprisindex
November 2018

+ 330.4+ 2.0

Folkmängd
31 December 2018

10 230 185+ 1.1

Födda
fjärde kvartalet 2018

26 303+ 0.4

Avlidna
fjärde kvartalet 2018

22 556- 3.3

Invandrade
fjärde kvartalet 2018

28 374- 17.2

Utvandrade
fjärde kvartalet 2018

11 226- 5.8