Sverigefakta

De senaste nyckeltalen om Sverige.
 

Antal och procentuell förändring jämfört med motsvarande tid/period föregående år

Nyckeltal 2018-1 Antal % förändring

Sysselsatta
(15-74 år), första kvartalet 2018

5 017 100+ 1.9

Arbetslösa
(15-74 år), första kvartalet 2018

354 700- 6.2

Relativt arbetslöshetstal
(15-74 år), första kvartalet 2018

+ 6.6- 0.5

Bruttonationalprodukt
(mkr), första kvartalet 2018

1 151 417+ 3.3

Konsumentprisindex
Februari 2018

+ 324.9+ 1.6

Folkmängd
31 Mars 2018

10 142 686+ 1.2

Födda
första kvartalet 2018

28 169- 1.4

Avlidna
första kvartalet 2018

26 558+ 4.0

Invandrade
första kvartalet 2018

31 380- 5.4

Utvandrade
första kvartalet 2018

11 237+ 10.0