Sverigefakta

De senaste nyckeltalen om Sverige.
 

Antal och procentuell förändring jämfört med motsvarande tid/period föregående år

Nyckeltal 2014-2 Antal % förändring

Sysselsatta
(15-74 år), andra kvartalet 2014

4 778 600+ 1.3

Arbetslösa
(15-74 år), andra kvartalet 2014

453 600+ 0.4

Relativt arbetslöshetstal
(15-74 år), andra kvartalet 2014

+ 8.7+ 0.0

Bruttonationalprodukt (från produktionssidan)
(mnkr i fasta priser), andra kvartalet 2014

991 789+ 2.4

Konsumentprisindex
(1980=100), juni 2014

+ 314.7+ 0.2

Folkmängd
30 juni 2014

9 694 194+ 1.0

Födda
andra kvartalet 2014

30 763+ 3.0

Avlidna
andra kvartalet 2014

21 357- 2.2

Invandrade
andra kvartalet 2014

27 827+ 5.4

Utvandrade
andra kvartalet 2014

10 533- 10.3