Sverigefakta

De senaste nyckeltalen om Sverige.
 

Antal och procentuell förändring jämfört med motsvarande tid/period föregående år

Nyckeltal 2014-3 Antal % förändring

Sysselsatta
(15-74 år), tredje kvartalet 2014

4 878 600+ 1.9

Arbetslösa
(15-74 år), tredje kvartalet 2014

379 200- 0.3

Relativt arbetslöshetstal
(15-74 år), tredje kvartalet 2014

+ 7.2- 0.2

Bruttonationalprodukt (från produktionssidan)
(mnkr i fasta priser), tredje kvartalet 2014

904 223+ 2.3

Konsumentprisindex
(1980=100), september 2014

+ 313.9- 0.4

Folkmängd
30 september 2014

9 728 498+ 1.1

Födda
tredje kvartalet 2014

30 285+ 0.9

Avlidna
tredje kvartalet 2014

21 533+ 4.3

Invandrade
tredje kvartalet 2014

38 258+ 14.7

Utvandrade
tredje kvartalet 2014

13 741- 4.9