Sverigefakta

De senaste nyckeltalen om Sverige.
 

Antal och procentuell förändring jämfört med motsvarande tid/period föregående år

Nyckeltal 2014-4 Antal % förändring

Sysselsatta
(15-74 år), fjärde kvartalet 2014

4 772 700+ 1.4

Arbetslösa
(15-74 år), fjärde kvartalet 2014

374 800- 1.0

Relativt arbetslöshetstal
(15-74 år), fjärde kvartalet 2014

+ 7.3- 0.1

Bruttonationalprodukt (från produktionssidan)
(mnkr i fasta priser), fjärde kvartalet 2014

1 021 281+ 2.7

Konsumentprisindex
(1980=100), december 2014

+ 314.1- 0.3

Folkmängd
31 december 2014

9 747 355+ 1.1

Födda
fjärde kvartalet 2014

25 875+ 2.1

Avlidna
fjärde kvartalet 2014

22 773+ 1.4

Invandrade
fjärde kvartalet 2014

29 473+ 5.0

Utvandrade
fjärde kvartalet 2014

14 829+ 23.0