Sverigefakta

De senaste nyckeltalen om Sverige.
 

Antal och procentuell förändring jämfört med motsvarande tid/period föregående år

Nyckeltal 2015-1 Antal % förändring

Sysselsatta
(15-74 år), första kvartalet 2015

4 739 900+ 1.7

Arbetslösa
(15-74 år), första kvartalet 2015

424 900- 2.7

Relativt arbetslöshetstal
(15-74 år), första kvartalet 2015

+ 8.2- 0.4

Bruttonationalprodukt (från produktionssidan)
(mnkr i fasta priser), första kvartalet 2015

985 974+ 2.5

Konsumentprisindex
(1980=100), mars 2015

+ 313.2- 0.2

Folkmängd
31 mars 2015

9 767 357+ 1.0

Födda
första kvartalet 2015

27 726- 0.8

Avlidna
första kvartalet 2015

25 370+ 9.7

Invandrade
första kvartalet 2015

29 587+ 6.6

Utvandrade
första kvartalet 2015

13 311+ 16.4