Sverigefakta

De senaste nyckeltalen om Sverige.
 

Antal och procentuell förändring jämfört med motsvarande tid/period föregående år

Nyckeltal 2015-2 Antal % förändring

Sysselsatta
(15-74 år), andra kvartalet 2015

4 836 600+ 1.2

Arbetslösa
(15-74 år), andra kvartalet 2015

437 700- 3.5

Relativt arbetslöshetstal
(15-74 år), andra kvartalet 2015

+ 8.3- 0.4

Bruttonationalprodukt (från produktionssidan)
(mnkr i fasta priser), andra kvartalet 2015

1 039 026+ 3.5

Konsumentprisindex
(1980=100), juni 2015

+ 313.3- 0.4

Folkmängd
30 juni 2015

9 793 172+ 1.0

Födda
andra kvartalet 2015

30 175- 1.9

Avlidna
andra kvartalet 2015

21 867+ 2.4

Invandrade
andra kvartalet 2015

29 654+ 6.6

Utvandrade
andra kvartalet 2015

12 577+ 19.4