Sverigefakta

De senaste nyckeltalen om Sverige.
 

Antal och procentuell förändring jämfört med motsvarande tid/period föregående år

Nyckeltal 2015-3 Antal % förändring

Sysselsatta
(15-74 år), tredje kvartalet 2015

4 924 300+ 0.9

Arbetslösa
(15-74 år), tredje kvartalet 2015

344 800- 9.1

Relativt arbetslöshetstal
(15-74 år), tredje kvartalet 2015

+ 6.5- 0.7

Bruttonationalprodukt (från produktionssidan)
(mnkr i fasta priser), tredje kvartalet 2015

1 020 732+ 3.9

Konsumentprisindex
(1980=100), september 2015

+ 314.1+ 0.1

Folkmängd
30 september 2015

9 828 655+ 1.0

Födda
tredje kvartalet 2015

30 351+ 0.2

Avlidna
tredje kvartalet 2015

20 886- 3.0

Invandrade
tredje kvartalet 2015

40 571+ 6.0

Utvandrade
tredje kvartalet 2015

15 247+ 11.0