Sverigefakta

De senaste nyckeltalen om Sverige.
 

Antal och procentuell förändring jämfört med motsvarande tid/period föregående år

Nyckeltal 2015-4 Antal % förändring

Sysselsatta
(15-74 år), fjärde kvartalet 2015

4 847 300+ 1.5

Arbetslösa
(15-74 år), fjärde kvartalet 2015

340 500- 9.2

Relativt arbetslöshetstal
(15-74 år), fjärde kvartalet 2015

+ 6.6- 0.7

Bruttonationalprodukt
fjärde kvartalet 2015

+ 5.0+ 0.0

Konsumentprisindex
(1980=100), november 2015

+ 313.8+ 0.0

Folkmängd
31 December 2015

9 851 017+ 1.1

Födda
fjärde kvartalet 2015

26 589+ 2.8

Avlidna
fjärde kvartalet 2015

22 525- 1.1

Invandrade
fjärde kvartalet 2015

31 971+ 8.5

Utvandrade
fjärde kvartalet 2015

14 303- 3.5