Sverigefakta

De senaste nyckeltalen om Sverige.
 

Antal och procentuell förändring jämfört med motsvarande tid/period föregående år

Nyckeltal 2016-1 Antal % förändring

Sysselsatta
(15-74 år), första kvartalet 2016

4 811 400+ 1.5

Arbetslösa
(15-74 år), första kvartalet 2016

397 400- 6.5

Relativt arbetslöshetstal
(15-74 år), första kvartalet 2016

+ 7.6- 0.6

Bruttonationalprodukt
första kvartalet 2016

+ 1 033 744.0+ 4.2

Konsumentprisindex
februari 2016

+ 0.4

Folkmängd
mars 2016

9 875 378+ 1.1

Födda
första kvartalet 2016

29 257+ 5.5

Avlidna
första kvartalet 2016

24 635- 2.9

Invandrade
första kvartalet 2016

29 887+ 1.0

Utvandrade
första kvartalet 2016

10 786- 19.0