Sverigefakta

De senaste nyckeltalen om Sverige.
 

Antal och procentuell förändring jämfört med motsvarande tid/period föregående år

Nyckeltal 2016-2 Antal % förändring

Sysselsatta
(15-74 år), andra kvartalet 2016

4 934 500+ 2.6

Arbetslösa
(15-74 år), andra kvartalet 2016

399 400+ 0.5

Relativt arbetslöshetstal
(15-74 år), andra kvartalet 2016

+ 7.5- 0.1

Bruttonationalprodukt
andra kvartalet 2016

1 067 001+ 3.1

Konsumentprisindex
maj 2016

+ 0.6

Folkmängd
30 juni 2016

9 906 331+ 1.2

Födda
andra kvartalet 2016

31 133+ 3.2

Avlidna
andra kvartalet 2016

21 310- 2.5

Invandrade
andra kvartalet 2016

31 816+ 7.3

Utvandrade
andra kvartalet 2016

10 801- 14.1