Sverigefakta

De senaste nyckeltalen om Sverige.
 

Antal och procentuell förändring jämfört med motsvarande tid/period föregående år

Nyckeltal 2016-3 Antal % förändring

Sysselsatta
(15-74 år), tredje kvartalet 2016

4 973 600+ 1.0

Arbetslösa
(15-74 år), tredje kvartalet 2016

334 500- 3.0

Relativt arbetslöshetstal
(15-74 år), tredje kvartalet 2016

+ 6.3- 0.2

Bruttonationalprodukt
tredje kvartalet 2016

1 057 363+ 2.8

Konsumentprisindex
september 2016

+ 0.9

Folkmängd
30 september 2016

9 954 420+ 1.3

Födda
tredje kvartalet 2016

30 580+ 0.8

Avlidna
tredje kvartalet 2016

21 204+ 1.5

Invandrade
tredje kvartalet 2016

50 401+ 24.2

Utvandrade
tredje kvartalet 2016

13 011- 14.7