Sverigefakta

De senaste nyckeltalen om Sverige.
 

Antal och procentuell förändring jämfört med motsvarande tid/period föregående år

Nyckeltal 2016-4 Antal % förändring

Sysselsatta
(15-74 år), fjärde kvartalet 2016

4 920 900+ 1.5

Arbetslösa
(15-74 år), fjärde kvartalet 2016

334 600- 1.7

Relativt arbetslöshetstal
(15-74 år), fjärde kvartalet 2016

+ 6.4- 0.2

Bruttonationalprodukt
fjärde kvartalet 2016

1 167 092+ 5.0

Konsumentprisindex
November 2016

+ 1.4

Folkmängd
31 december 2016

9 995 153+ 1.5

Födda
fjärde kvartalet 2016

26 407- 0.7

Avlidna
fjärde kvartalet 2016

23 492+ 4.3

Invandrade
fjärde kvartalet 2016

47 357+ 48.1

Utvandrade
fjärde kvartalet 2016

10 647- 25.6