Sverigefakta

De senaste nyckeltalen om Sverige.
 

Antal och procentuell förändring jämfört med motsvarande tid/period föregående år

Nyckeltal 2017-1 Antal % förändring

Sysselsatta
(15-74 år), första kvartalet 2017

4 924 400+ 2.3

Arbetslösa
(15-74 år), första kvartalet 2017

378 200- 4.8

Relativt arbetslöshetstal
(15-74 år), första kvartalet 2017

+ 7.1- 0.5

Bruttonationalprodukt
första kvartalet 2017

1 094 652+ 2.2

Konsumentprisindex
Februari 2017

+ 1.8

Folkmängd
31 Mars 2017

10 023 893+ 1.5

Födda
första kvartalet 2017

28 580- 2.3

Avlidna
första kvartalet 2017

25 539+ 3.7

Invandrade
första kvartalet 2017

33 178+ 11.0

Utvandrade
första kvartalet 2017

10 220- 5.2