Sverigefakta

De senaste nyckeltalen om Sverige.
 

Antal och procentuell förändring jämfört med motsvarande tid/period föregående år

Nyckeltal 2017-2 Antal % förändring

Sysselsatta
(15-74 år), andra kvartalet 2017

5 033 900+ 2.0

Arbetslösa
(15-74 år), andra kvartalet 2017

394 400- 1.3

Relativt arbetslöshetstal
(15-74 år), andra kvartalet 2017

+ 7.3- 0.2

Bruttonationalprodukt
andra kvartalet 2017

1 179 883+ 3.1

Konsumentprisindex
Maj 2017

+ 1.7

Folkmängd
31 Juni 2017

10 053 061+ 1.5

Födda
andra kvartalet 2017

30 399- 2.4

Avlidna
andra kvartalet 2017

21 982+ 3.2

Invandrade
andra kvartalet 2017

29 720- 6.6

Utvandrade
andra kvartalet 2017

9 855- 8.8