Sverigefakta

De senaste nyckeltalen om Sverige.
 

Antal och procentuell förändring jämfört med motsvarande tid/period föregående år

Nyckeltal 2017-3 Antal % förändring

Sysselsatta
(15-74 år), tredje kvartalet 2017

5 103 800+ 2.6

Arbetslösa
(15-74 år), tredje kvartalet 2017

339 300+ 1.4

Relativt arbetslöshetstal
(15-74 år), tredje kvartalet 2017

+ 6.2- 0.1

Bruttonationalprodukt
tredje kvartalet 2017

1 113 822+ 2.9

Konsumentprisindex
Augusti 2017

+ 2.1

Folkmängd
31 September 2017

10 093 734+ 1.4

Födda
tredje kvartalet 2017

30 195- 1.3

Avlidna
tredje kvartalet 2017

20 788- 2.0

Invandrade
tredje kvartalet 2017

43 054- 14.6

Utvandrade
tredje kvartalet 2017

12 941- 0.5