Sverigefakta

De senaste nyckeltalen om Sverige.
 

Antal och procentuell förändring jämfört med motsvarande tid/period föregående år

Nyckeltal 2017-4 Antal % förändring

Sysselsatta
(15-74 år), fjärde kvartalet 2017

5 025 200+ 2.1

Arbetslösa
(15-74 år), fjärde kvartalet 2017

321 900- 3.8

Relativt arbetslöshetstal
(15-74 år), fjärde kvartalet 2017

+ 6.0- 0.4

Bruttonationalprodukt
fjärde kvartalet 2017

1 195 930+ 3.3

Konsumentprisindex
November 2017

+ 1.9

Folkmängd
31 December 2017

10 120 242+ 1.2

Födda
fjärde kvartalet 2017

26 202- 0.8

Avlidna
fjärde kvartalet 2017

23 328- 0.7

Invandrade
fjärde kvartalet 2017

34 255- 27.7

Utvandrade
fjärde kvartalet 2017

11 912+ 11.9