Sverigefakta

De senaste nyckeltalen om Sverige.
 

Antal och procentuell förändring jämfört med motsvarande tid/period föregående år

Nyckeltal 2018-2 Antal % förändring

Sysselsatta
(15-74 år), andra kvartalet 2018

5 120 100+ 1.7

Arbetslösa
(15-74 år), andra kvartalet 2018

376 000- 4.7

Relativt arbetslöshetstal
(15-74 år), andra kvartalet 2018

+ 6.8- 0.5

Bruttonationalprodukt
(mkr), andra kvartalet 2018

1 227 200+ 4.8

Konsumentprisindex
Maj 2018

+ 327.9+ 1.9

Folkmängd
31 Juni 2018

10 171 524+ 1.2

Födda
andra kvartalet 2018

30 857+ 1.5

Avlidna
andra kvartalet 2018

21 336- 2.9

Invandrade
andra kvartalet 2018

29 135- 2.0

Utvandrade
andra kvartalet 2018

10 757+ 9.2