Sverigefakta

De senaste nyckeltalen om Sverige.
 

Antal och procentuell förändring jämfört med motsvarande tid/period föregående år

Nyckeltal 2018-3 Antal % förändring

Sysselsatta
(15-74 år), tredje kvartalet 2018

5 183 000+ 1.6

Arbetslösa
(15-74 år), tredje kvartalet 2018

334 900- 1.3

Relativt arbetslöshetstal
(15-74 år), tredje kvartalet 2018

+ 6.1- 0.1

Bruttonationalprodukt
(mkr), tredje kvartalet 2018

1 146 272+ 4.1

Konsumentprisindex
Augusti 2018

+ 331.1+ 2.3

Folkmängd
30 September 2018

10 207 086+ 1.1

Födda
tredje kvartalet 2018

30 460+ 0.9

Avlidna
tredje kvartalet 2018

21 339+ 2.6

Invandrade
tredje kvartalet 2018

38 377- 12.2

Utvandrade
tredje kvartalet 2018

13 204+ 2.0