Sveriges Nya Geografi 2017

Sveriges Nya Geografi 2017

Temat för 2017 års upplaga av Sveriges Nya Geografi är hållbarhet och dess betydelse för lokal och regional utveckling. Förutom några kartor som visar på grundläggande förutsättningar för hållbarheten i kommunerna speglar kartorna olika aspekter på ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Årets mittuppslag innehåller en beskrivning och illustration av de globala målen för hållbar utveckling och BRP+.

Sveriges Nya Geografi 2017 kostar 50 kr exklusive moms och du beställer i tryckt version genom att maila oss

Ladda Ner (PDF)


Du kan även beställa tidigare versioner av Sveriges Nya Geografi i tryckt version.
Samtliga versioner kostar 50 kr exklusive moms och du beställer genom att maila oss.

Sveriges Nya Geografi 2016

Sveriges Nya Geografi 2016

Sveriges Nya Geografi 2016 kostar 50 kr exklusive moms och du beställer i tryckt version genom att maila oss.

För möjlighet att ladda ner ett urval av kartorna från rapporten, tryck här.

Ladda Ner (PDF)


Sveriges Nya Geografi 2015

Sveriges Nya Geografi 2015

2015-års version har fokus på befolkningstillväxt, fortsatt urbaniseringstrend och de utmaningar som detta innebär för både växande och krympande kommuner.

Ladda Ner (PDF)


Sveriges Nya Geografi 2014

Sveriges Nya Geografi 2014

2014-års version har fokus på på bland annat utbildning och kön, integration och digitalisering.

Ladda Ner (PDF)


Sveriges Nya Geografi 2013

Sveriges Nya Geografi 2013

2013-års version har fokus på utvecklingen sedan finanskrisen, fastighetsmarknaden och jämställdhet.

Ladda Ner (PDF)


Sveriges Nya Geografi 2012

Sveriges Nya Geografi 2012

2012-års version har fokus på bland annat befolkning, sysselsättning och bostadsmarknaden.

Ladda Ner (PDF)


Sveriges Nya Geografi 2011

Sveriges Nya Geografi 2011

2011-års version har fokus på bland annat skola, nyföretagande och arbetslöshet.

Ladda Ner (PDF)