Temarapporter

Våra publikationer kan beställas i tryckt format eller i vissa fall laddas ned i pdf-format . Maila oss för att göra din beställning, eller tryck på publikationens framsida för att ladda ner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 Samverkan som gör skillnad - en bok om samverkan till stöd för lokal och regional utveckling

I en tid när samverkan är en av de eftertraktade metoderna för att lösa samhällets viktiga utmaningar såg vi behovet av en bok som förklarar samverkan och hur man gör för att lyckas. Se det som en kokbok och uppslagsverk att inspireras av, för såväl beställare, chefer som deltagare i samverkansprojekt.

Pris: 120 kr/st (inkl frakt).

Ladda ner rapporten (PDF)

 

Digitalisering – en kompetensresa för lokal och regional utveckling

Skriften ger en bred överblick kring digitaliseringens utveckling och vad som står för dörren. Du får inspirerande exempel och kunskaper tillsammans med självstudiefrågor så att du och din arbetsgrupp tillsammans kan forma er utvecklingsresa. Visste du att digital kompetens är ett av de fem mål som regeringen har satt upp för att Sverige ska bli världsbäst på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter? Vet du vem som ansvarar för digitalisering i din organisation? Vem tycker du borde ansvara för den? En viktig fråga är om det finns ett behov av att samverka kring digital mognad mellan det offentliga och näringslivet, och i så fall hur gör man det? 

Ladda ner rapporten (PDF)

 

Tillväxtkommuner visar vägen

Sedan 1998 har Arena för Tillväxt årligen uppmärksammat kommuner som gjort framstående insatser för att stimulera den lokala tillväxten och utvecklingen. Utmärkelsen har gått till en skiftande skara av kommuner. Vid en ytlig betraktelse är de mycket olika varandra men det finns faktorer som förenar dem och som har haft avgörande betydelse för att utvecklingen tagit en positiv vändning.

I denna rapport har vi tittat närmare på tre av de kommuner som blivit Årets Tillväxtkommun, Eskilstuna, Nacka och Åre. Den resa som de gjorde innan de fick utmärkelsen beskrivs liksom vad som har hänt efteråt. Det är mycket som skiljer dem från varandra, men det finns också sådant som förenar.

Pris: 150 kr/st (exkl frakt).
Vid köp av 10 st eller fler: 120 kr/st (exkl frakt).
Vid köp av 50 st eller fler: 100 kr/st (exkl frakt).

Ladda ner rapporten (PDF).

 

 

Tillit och tolerans - en skrift om det sociala kapitalets betydelse för platsens utveckling

Vad är det som gör att två grannkommuner med nästan identiska förutsättningar för tillväxt ändå utvecklas olika?

Boken handlar om hur samhällsandan, eller en plats sociala kapital som det kallas i forskningen, blivit en  allt viktigare konkurrensfaktor i en tid av globalisering, snabba förändringar och stor rörlighet.  Författaren Jan Torége utforskar det sociala kapitalet och dess byggstenar, tillit och tolerans,

Den 24 september 2015 bjöd Arena för Tillväxt in till ett frukostseminarium där Jan Torége presenterade sin bok. Se seminariet i efterhand här

Pris: 150 kr/st (exkl frakt).
Vid köp av 10 st eller fler: 120 kr/st (exkl frakt).
Vid köp av 50 st eller fler: 100 kr/st (exkl frakt).

Ladda ner rapporten (PDF).

 

Besöksnäringen lyfter – en guide för ökad tillväxt inom den lokala besöksnäringen

En bok från Arena för Tillväxt och Visita, svenskt besöksnäring. Här kan du läsa om besöksnäringens stora potential och de utmaningar som finns. I boken får vi flera konkreta exempel och goda tips från kommuner som arbetar med frågorna.

Pris: 149 kr/st (exkl frakt).
Vid köp av 10 st eller fler: 120 kr/st (exkl frakt).
Vid köp av 50 st eller fler: 100 kr/st (exkl frakt).

Till skriften

Se filmen från lanseringsseminariet

Ny i Sverige – vad kan jag bidra med?

En skrift från Arena för Tillväxt som belyser integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden och visar på dess utmaningar och möjligheter. Skriften lyfter fram erfarenheter och goda exempel samt visar på konkreta åtgärder i ett lokalt perspektiv.

Pris: 100 kr/st, exkl. moms

Ladda ner [PDF - 0,7 MB] 

Se filmen om lyckade integrationsarbeten

Förnyelse för framtiden

En rapport från Arena för Tillväxt som belyser lokal och regional omställning, visar på dess utmaningar och möjligheter, lyfter fram erfarenheter och visar på konkreta åtgärder för en lyckad omställning.

Pris: 100 kr/st, exkl. moms

Ladda ner [PDF - 1 MB] 

Näringslivets kompetensförsörjning – dags att agera!

En skrift från Arena för Tillväxt som belyser situationen och betydelsen av kompetensförsörjningen inom näringslivet, visar på dess utmaningar och möjligheter, lyfter fram erfarenheter och visar på konkreta åtgärder för att klara framtidens kompetensförsörjning.

Pris: 100 kr/st, exkl. moms

Ladda ner [PDF - 2,09 MB] 

 

Skola, praktik och jobb – hur svårt kan det vara?

En skrift från Arena för Tillväxt om kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad i ett lokalt och regionalt perspektiv. Skriften belyser bl a utmaningar, möjligheter, goda exempel och konkreta förslag på åtgärder för att stärka samarbetet mellan utbildning och arbetsmarknad .

Pris: 100 kr/st, exkl. moms

Ladda ner [PDF - 1,3 MB] 

Ungdomarna, jobben och framtiden!

En skrift från Arena för Tillväxt om strukturomvandling med fokus på ungdomar i ett lokalt och regionalt perspektiv. Skriften belyser ungdomsarbetslöshetens utmaningar genom att visa på samband, mönster och utveckling. Skriften innehåller bl a råd vad man kan göra på lokal, regional och nationell nivå för att stödja ungdomars inträde på arbetsmarknaden.

Pris: 100 kr/st, exkl. moms

Ladda ner [PDF - 1,3 MB] 

Sveriges Nya Regioner – Tillväxtmotorer För Framtiden

En skrift från Arena för Tillväxt om regionfrågan. Skriften ska bidra till att levandegöra regionfrågan i ett tillväxtperspektiv och aktualisera regionfrågans utmaningar och möjligheter. Skriften ger en bakgrund av vad som har hänt i regionfrågan, reflektioner kring processen och vari problemen består samt tänkbara lösningar.

Pris: 100 kr/st, exkl. moms

Ladda ner [PDF - 1,6 MB] 

Pendlare utan gränser – En studie om pendling och regionförstoring

Studien belyser i första hand pendlingen utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv med individen i fokus och vilka utmaningar och möjligheter pendlingen innebär. Studien är ett samarbete mellan Arena för Tillväxt och Sveriges Kommuner och Landsting.

Pris: 200 kr/st, exkl. moms

Ladda ner [PDF]

Samhällsentreprenören – Förebild för framtiden

En skrift från Arenan om samhällsentreprenörskap författad av jounalisten Erika Augustinsson.
- Jag har arbetat med begreppet samhällsentreprenörskap i dryga fem år nu och kan tydligt se hur intresset för dessa initiativ ökar, både lokalt, nationellt och globalt. Att ett mer samhällsentreprenöriellt tänkande är en viktig del i hur vi kan nå en hållbar utveckling är jag övertygad om, kommenterar Erika.

Pris: 75 kr/st, exkl. moms

Ladda ner [PDF] 

Rent Spel – En bok om hållbar tillväxt på lokal och regional nivå

"Samverkan, förnyelse och en väl fungerande samhällsorganisation som stödjer detta är grunden för att ett samhälle framgångsrikt ska kunna arbeta för en hållbar tillväxt". Detta är ett av huvudbudskapen i boken Rent Spel. Boken belyser hållbar tillväxt i ett lokalt och regionalt perspektiv och samspelet mellan ekonomisk, ekologisk och social utveckling och tillväxt.

Pris: 200 kr/st, exkl. moms

Ladda ner [PDF - 1 MB] 

Lokal och regional attraktionskraft 2006

Lokal och regional attraktionskraft syftar till att beskriva och söka förklaringsfaktorer till skillnader i attraktivitet. Vad är det som gör att vissa områden upplevs som attraktiva och kan skapa en god tillväxt, medan andra områden brottas med stora problem? I studien presenteras åtta tillväxt-
indikatorer kring befolkning, ekonomi samt arbetsmarknads- och näringslivsstruktur.

Pris: 90 kr/st, exkl. moms

Ladda ner [PDF]

Västra Stambanan – Tillväxtkorridor under utveckling

Studien belyser, i ett tillväxtperspektiv, strukturer, flöden, utveckling och möjligheter som området kring Västra Stambanan har i Västra Götalandsregionen. Rapporten berör delar av Västra Götaland men förhoppningen är att beskrivning och analysansats kan utgöra ett stöd och inspiration för arbete även i andra sammanhang, i andra regioner och områden.

Pris: 100 kr/st, exkl. moms

Ladda ner [PDF - 1,6 MB] 

Lokal och regional attraktionskraft 2005

Lokal och regional attraktionskraft syftar till att beskriva och söka förklaringsfaktorer till skillnader i attraktivitet. Vad är det som gör att vissa områden upplevs som attraktiva och kan skapa en god tillväxt, medan andra områden brottas med stora problem? I studien presenteras åtta tillväxt-
indikatorer kring befolkning, ekonomi samt arbetsmarknads- och näringslivsstruktur.

Pris: 90 kr/st, exkl. moms

Ladda ner [PDF]

Spela roll – en bok om lokal och regional utveckling

Med rapporten Spela roll tar vi ett bredare grepp på frågor om tillväxt och utveckling. Med utgångspunkt i tron på människors förmåga att tillsammans med andra påverka den egna stadens eller bygdens utveckling har vi fördjupat oss i fyra områden som vi anser ha stor betydelse för att skapa lokal och regional utveckling, nämligen social tillit, lärande, ledarskap, entreprenörskap

Pris: 150 kr, exkl. moms

Ladda ner [PDF]