Luleå - Årets Tillväxtkommun 2015

Sveriges nordligaste metropol visar att man kan växa och uppnå en positiv utveckling trots avståndet till storstadsregioner. En god skattekraftsutveckling och en exceptionellt stark sysselsättningsutveckling de senaste åren gör att Luleå får utmärkelsen Årets Tillväxtkommun 2015.

 

Priset delades ut av finansminister Magdalena Andersson den 11 november på Sveriges Kommuner och Landstings kongress i Karlstad.

– Luleå har en fantastisk potential och kommunen jobbar dagligen för fortsatt tillväxt och med att skapa möjligheter för alla som bor och verkar här, säger Niklas Nordström (s), vice KSO i Luleå.

Sedan 1998 har Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco utsett Årets Tillväxtkommun. Priset synliggör kommuner som aktivt skapar förutsättningar för tillväxt med fokus på politiskt ledarskap, samarbetsförmåga, kommunalt utvecklingsarbete och nytänkande.


Juryns motivering

”Luleå kommun är uppstickaren i norr som framgångsrikt kombinerar kontinuitet och förnyelse. Förflyttningen från järn- och stålstad till kunskaps- och IT-stad med ett växande tekniskt universitet, skapar en bra grogrund för fortsatt tillväxt. I samverkan med regionen siktar Luleå på en stark internationell attraktionskraft, vilket redan har lett till flera internationella etableringar. Ett visionärt politiskt ledarskap, och en målmedveten bostadspolitik och samhällsplanering gör Luleå till en kommun som bygger för framtiden.”

– Det är extra kul att få ge priset till en kommun som med mod, hög ambition och en tydlig strategi för framtiden når så bra resultat i sitt förändringsarbete, säger Katrien Vanhaverbeke, chef för Arena för Tillväxt.

Se filmen om Luleå - Årets Tillväxtkommun 2015

Sedan 1998 har Arena för Tillväxt tillsammans med konsultföretaget Sweco utsett Årets Tillväxtkommun. Priset synliggör kommuner som själva skapar förutsättningar för tillväxt med fokus på politiskt ledarskap, samarbetsförmåga, kommunalt utvecklingsarbete och nytänkande.