Uppsala  - Årets Tillväxtkommun 2018

Visionär samhällsplanering, tydligt politiskt ledarskap, nära medborgardialog och ett strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete är starka argument i juryns motivering när nu Uppsala får priset som Årets tillväxtkommun 2018. Hållbar förändring börjar inifrån. Visionen om en hållbar och växande kommun tar därför avstamp i ett inkluderande samarbete i kommunorganisationen. Effektivt samarbete präglar även stads- och näringslivsutveckling och inte minst arbetet för det tuffa klimatmålet där Uppsala är fossilfritt 2030.

 

"När Uppsala växer och fler jobbar kan vi investera i välfärden och bygga ett starkare samhälle. Vi har tagit krafttag mot bostadsbristen och jobbat hårt för fler företagsetableringar. Det är särskilt kul att få ett pris som visar att tillväxt och arbetet för ett hållbart samhälle kan gå hand i hand", säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala.  

Sedan 1998 har Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco utsett Årets Tillväxtkommun. Priset synliggör kommuner som aktivt skapar förutsättningar för tillväxt med fokus på politiskt ledarskap, samarbetsförmåga, kommunalt utvecklingsarbete och nytänkande.

Priset delades ut den 22 augusti på KOMMEK i Malmö av civilminster Ardalan Shekarabi.
 

Juryns motivering

Uppsala kommun har lyckats behålla sin särart som traditionsrik universitetsstad, och genom visionärt politiskt ledarskap kombinerat historiska värden med nytänkande och framåtblickande utveckling. Uppsala växer, målmedvetet och hållbart. Väl fungerande målstyrning, nära medborgardialog, samt strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete ger hållbar utveckling av både stad och land. Visionär samhällsplanering, attraktiva miljöer för boende, målmedveten samverkan mellan kommun, näringsliv och akademi samt ett rikt kultur- och idrottsliv gör Uppsala intressant för boende, besökare och företag. Med historien som grund och den hållbara framtiden som inspiration tilldelas Uppsala kommun priset som Årets Tillväxtkommun 2018.

 

 

Nyckeltalen för Uppsala

Nyckeltal Uppsala Riket

Befolkningsutveckling 2014 - 2017

6,1  % 2,9 %

Sysselsättningsutveckling 2013 – 2016

6,5 % 2,8 %

Skattekraftsutveckling 2013 - 2016

9,5 % 8,7 %

Nybyggande 2015 – 2017
(nybyggda lägenheter i flerbostads- och småhus per 1000 invånare, årsgenomsnitt 2015 – 2017)

6,9 2,6

Andel högskoleutbildade i befolkningen 2017
(minst treårig eftergymnasial examen av befolkningen 25-64 år)

41,0 % 19,2%