Älmhult  - Årets Tillväxtkommun 2017

I Älmhult arbetar kommunen och näringslivet nära tillsammans för att nå tillväxt och hållbar utveckling. Ett strategiskt arbete som bland annat innehåller satsningar på byggande, centrumutveckling och platsvarumärke har stärkt Älmhults position som attraktiv boendekommun utanför de större tillväxtregionerna och gör att Älmhult tilldelas utmärkelsen Årets Tillväxtkommun 2017. test

 

– Genom ett målmedvetet strategiskt tillväxtarbete strävar kommunen och näringslivet hela tiden för att tillsammans skapa möjligheter för alla som bor och verkar här, säger Eva Ballovarre (S), kommunstyrelsens ordförande i Älmhult.

Sedan 1998 har Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco utsett Årets Tillväxtkommun. Priset synliggör kommuner som aktivt skapar förutsättningar för tillväxt med fokus på politiskt ledarskap, samarbetsförmåga, kommunalt utvecklingsarbete och nytänkande.

Priset delades ut den 14 oktober kl. 13 i Älmhults centrum.

Film om Älmhult - Årets Tillväxtkommun 2017

 

Juryns motivering

- En internationell, öppen och kreativ atmosfär präglar Älmhults kommun. Nära samverkan mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle ger utveckling och tillväxt. Kommunens strategiska utvecklingsplan bidrar till kraftsamling och hållbar utveckling. Kommunen tar en aktiv roll i det regionala utvecklingsarbetet. I en region präglad av tillverkning sticker Älmhult ut med ett starkt näringsliv inom tjänsteproduktion samt kulturella och kreativa näringar. Genom strategiska satsningar på byggande, centrumutveckling och platsvarumärke har Älmhult stärkt sin position som attraktiv boendekommun utanför de större tillväxtregionerna.

 

 

Nyckeltalen om Älmhult

Nyckeltal Älmhult Riket

Befolkningsutveckling 2013 - 2016

5,5 % 2,8 %

Sysselsättningsutveckling 2012 – 2015

12,6 % 1,2 %

Skattekraftsutveckling 2014 - 2017

10,5 % 7,9 %

Genomsnittligt nybyggande 2014 – 2016
(nybyggda lägenheter i flerbostads- och småhus per 1000 invånare, årsgenomsnitt 2014 – 2016)

4,7 2,2

Andel högskoleutbildade i befolkningen 2016
(minst treårig eftergymnasial examen av befolkningen 25-64 år)

21,5 % 18,9 %