Tidigare vinnare

Sedan 1998 har tjugoen kommuner tilldelats priset som årets tillväxtkommun.

Umeå – Årets Tillväxtkommun 2008

 

"För sitt långsiktiga och samarbetsinriktade arbete med att skapa tillväxt. Umeå har utvecklats från att vara en slumrande residensstad via expansiv universitetsstad till att idag vara en mångfacetterad regionhuvudstad med största industrisektorn i Norrland och en expansiv tjänstesektor. Sysselsättningen i det privata näringslivet har vuxit med mer än 30 procent på 10 år och är idag större än den offentliga sektorn i antal sysselsatta. Sedan början av 60-talet har befolkningen fördubblats och Umeå är idag den största kommunen norr om Uppsala. Framgångarna för Umeå finns i ett uttalat samarbete med näringslivet och universitetet, att man vågat planera för tillväxt och satsa resurser. Visionen om ett befolkningsmål om 150 000 invånare till år 2050 är tämligen unikt och visar prov på politiskt ledarskap och ambitioner att skapa tillväxt."